SEO onsite, SEO onpage và các kỹ thuật tối ưu hóa

Bạn đang tìm hiểu về SEO. Bạn nghe mọi người nói nhiều về SEO onsiteSEO onpage nhưng không hiểu nó là cái gì? Bài viết dưới đây sẽ giải thích điều đó.

1. SEO onsite là gì?

Hiểu một cách đơn giản thì SEO onsite là một chiến lược thực hiện trên các trang website. SEO onsite bao gồm rất nhiều những hạng mục công việc để đạt được mục đích chính là nâng cao tổng thể và tối ưu hóa  website. 

SEO onsite giúp trang web của bạn thân thiện hơn công cụ tìm kiếm Google

Bên cạnh đó, SEO onsite cũng có thể hiểu là quá trình làm cho việc tìm kiếm website của bạn trở nên thân thiện hơn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải điều chỉnh các yếu tố trên website của bạn. Việc điều chỉnh này sẽ giúp cho các công cụ tìm kiếm có thể dễ dàng thu thập thông tin, hiểu nội dung cũng như cấu trúc trên trang website của bạn. 

Khi các thông tin càng được thu thập nhiều thì website của bạn sẽ có cơ hội xuất hiện ở thứ hạng cao trong chỉ mục của công cụ tìm kiếm mà phổ biến nhất là Google.

2. SEO onpage là gì? Nó khác SEO onsite như thế nào?

SEO Onpage là tối ưu hóa website và từng trang con

SEO Onpage là công việc tối ưu hóa website và từng trang con theo checklist

Nếu như SEO onsite là một chiến lược thực hiện trên tổng thể các trang thì SEO onpage là kỹ thuật tối ưu hóa website có thể trở nên thân thiện với công cụ tìm kiếm, để SEO onpage hiệu quả bạn cần lập checklist seo onpage tổng hợp tất cả các yếu tố quan trọng đối với công cụ tìm kiếm.

3. Các kỹ thuật tối ưu hóa trong SEO on-site và SEO onpage.

 • Các kỹ thuật trong SEO onsite
SEO onsite, SEO onpage và các kỹ thuật tối ưu hóa làm website lên top
Các yếu tố quan trọng khi seo onsite
 
 • Tạo và cập nhật sitemap
 • Chuyển hướng Domain</li >
 • Tạo và cập nhật file Robot.txt
 • Tối ưu hình ảnh</li >
 • Cài đặt công cụ Google Analytics
 • Tối ưu URL</li >
 • Cài đặt công cụ Google Webmaster Tool
 • Tối ưu tiêu đề (Title)</li >
 • Tối ưu Meta Description
 • Cài đặt Google Business</li >
 • Tiến hành kiểm tra và loại bỏ các liên kết ngoài
 • Tối ưu các thẻ Heading</li >
 • Thực hiện tối ưu tốc độ cho website
 • Tối ưu các link liên kết nội bộ</li >
 • Nhúng mã Code language
 • Chèn Favicon</li >
 • Nhúng mã Code location
 • Kiểm tra và xử lý các liên kết gãy</li >
 • Thực hiện kiểm tra định kỳ và có phương án xử lý khi website bị hack
 • Đăng ký SSL</li >
 • Kiểm tra và xử lý các vấn đề trùng lặp của website
 • Các kỹ thuật trong SEO onpage
SEO onsite, SEO onpage và các kỹ thuật tối ưu hóa làm website nhanh hơn

Các tiêu chuẩn tối ưu trong checklist Onpage được Google ưu tiên

 

 
 • Tối ưu thẻ Title và thẻ Meta description
 • Tối ưu thẻ Heading
 • Tối ưu thẻ Alt
 • Tối ưu thẻ Bold
 • Tối ưu Internal link
 • Tối ưu nội dung

DỊCH VỤ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

// Câu 2 // Câu 3 // Câu 4 // Câu 5