Giới thiệu WiFiM – Phủ Sóng Thương Hiệu – Digital Marketing Freelancer

WiFiM được thành lập bởi Nguyễn Lê Minh Dương. Chuyên hoạt động trong lĩnh vực Digital Marketing.Chúng tôi đang hoạt động ở hình thức như Nhân Việc. Quý khách giao việc và KPI. chúng tôi sẽ lên kế hoạch theo quy trình và tiến hành báo cáo theo tuần và theo tháng. Mỗi tuần sẽ họp Online qua Google Meet và mỗi tháng sẽ họp OFFline báo cáo kết quả công việc. WiFiM có thế mạnh là ứng dụng công nghệ phục vụ thương mại

Xem thêm giới thiêu về : Nguyễn Lê Minh Dương

Trân trọng./.

– Địa chỉ: 25/18 Đất Thánh, Phường 6 Tân Bình
– Điện thoại:- 0962.343.613
– Email: minhduongqngai@gmail.com
– Website: wifim.vn