Giới thiệu WiFiM JSC- Phủ Sóng Thương Hiệu

WiFiM được thành lập bởi Nguyễn Lê Minh Dương – chuyên hoạt động trong lĩnh vực Digital Marketing. Chúng tôi đang hoạt động dưới mô hình PHÒNG MARKETING THUÊ NGOÀI – quý khách giao việc và KPI, chúng tôi sẽ lên kế hoạch theo quy trình và tiến hành báo cáo theo tuần và theo tháng. Mỗi tuần sẽ họp Online qua Google Meet và mỗi tháng sẽ họp Offline báo cáo kết quả công việc. Thế mạnh của WiFiM là ứng dụng công nghệ phục vụ thương mại. 

Xem thêm giới thiêu về : Nguyễn Lê Minh Dương

Trân trọng.

  • Công ty WIFIM JSC – Digital Media SEO Web Marketing Online
  • Địa chỉ: 766/7 lạc Long Quân, Phường 9, Tân Bình, TP HCM
  • Số điện thoại: 03.6886.7667
  • Hotline: 096.234.3613
  • Email: minhduongqngai@gmail.com