he-thong-marketing
he-thong-marketing

DỊCH VỤ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MARKETING ONLINE TRỌN GÓI

Dịch vụ xây dựng hệ thống marketing online WIFIM JSC đã thành công xây dựng hệ thống marketing online cho nhiều đơn vị : congtytuan123.com , truct…, kokeshi.vn

CÁC HỆ THỐNG MARKETING ONLINE WIFIM JSC

BÁO GIÁ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MARKETING ONLINE

Bảng báo giá khung thể thiện chi phí cơ bản cho quý khách tham khảo .Tùy vào yêu cầu của Quý Khách, Chúng tôi sẽ lên điều chỉnh  CHI TIẾT CÔNG VIỆC trong hệ thống marketing online của quý khách. Đặt Lịch Tư Vấn miễn phí Xây Dựng Marketing Thuê Ngoài ngay

Landing Page
2,000,000đ
Design UX UI
Content mới
Giao diện mẫu / Theme có sẳn
Website Chuẩn SEO
Thân thiện Mobile
Chức năng
Tính năng
PageSpeed Insights > 80đ
Free Hosting VPS 1 Năm ( Nếu không có hosting)
Nhập website lên host
Trỏ Domain vào hosting
Chỉnh sửa Nội dung
Điều chỉnh Giao diện/ Chức năng theo yêu cầu 1 Lần
Cài đặt Call to Action ( Điện Thoại, Chatlive, Zalo, Messenger)
Cài đặt đo lường hiệu quả website
Hỗ̃ trợ thiết kế banner / logo cơ bản 1
Tư vấn quản trị Web, Marketing
Hỗ trợ nhập bài content 1 bài
Hướng dẫn sử dụng, tư vấn phát triển website
 Hỗ trợ / Bảo hành / Bảo trì
Gia hạn hosting / Domain ( Nếu có)
SOCIAL MARKETING TRẢI NGHIỆM
3.500.000đ
Thiết lập Tài khoản FB ADS / BM
Thiết lập Tài khoản GG ADS
Thiết lập Tài khoản Tiktok ADS
Thiết lập Tài khoản OA Zalo
Cài đặt Chatbot
Lên Camp Test
Lên kế hoạch Content 4 bài / Tháng
Content thông tin 3 bài / Tháng
Content quảng cáo 1 bài / Tháng
Hình ảnh thiết kế 1 bộ ( 1 – 4 hình / bộ )
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu 3 hình
Hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu
Tư vấn Media
Tư vấn Zalo Ads
Tư vấn Branding
Tư vấn Xây dựng kênh Tik Tok
Tư vấn Xây dựng kênh Youtube
Tư vấn Email Marketiing
Tư vấn KOL,KOC, Influncer
Tư vấn Phễu Marketing
Nghiệm thu bàn giao
Review hiệu quả công việc
Mua ngay
8.000.000 
Website Siêu Rẻ
3,500,000đ
Design UX UI
Content mới
Giao diện mẫu / Theme có sẳn
Website Chuẩn SEO
Thân thiện Mobile
Chức năng Chức năng đơn giản
Tính năng Tính năng đơn giản
PageSpeed Insights > 80đ
Free Hosting VPS 1 Năm ( Nếu không có hosting) 1GB
Nhập website lên host
Trỏ Domain vào hosting
Chỉnh sửa Nội dung
Điều chỉnh Giao diện/ Chức năng theo yêu cầu 1 Lần
Cài đặt Call to Action ( Điện Thoại, Chatlive, Zalo, Messenger)
Cài đặt đo lường hiệu quả website
Hỗ̃ trợ thiết kế banner / logo cơ bản 1
Tư vấn quản trị Web, Marketing
Hỗ trợ nhập bài content 5-10 bài
Hướng dẫn sử dụng, tư vấn phát triển website
 Hỗ trợ / Bảo hành / Bảo trì 3 Tháng
Gia hạn hosting / Domain ( Nếu có)
SOCIAL MARKETING CƠ BẢN
5.500.000đ
Thiết lập Tài khoản FB ADS / BM
Thiết lập Tài khoản GG ADS
Thiết lập Tài khoản Tiktok ADS
Thiết lập Tài khoản OA Zalo
Cài đặt Chatbot
Lên Camp Test
Lên kế hoạch Content 8 bài / Tháng
Content thông tin 6 bài / Tháng
Content quảng cáo 2 bài / Tháng
Hình ảnh thiết kế 2 bộ ( 1 – 4 hình / bộ )
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu 6 hình
Hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu 1 ấn phẩm
Tư vấn Media
Tư vấn Zalo Ads
Tư vấn Branding
Tư vấn Xây dựng kênh Tik Tok
Tư vấn Xây dựng kênh Youtube
Tư vấn Email Marketiing
Tư vấn KOL,KOC, Influncer
Tư vấn Phễu Marketing
Nghiệm thu bàn giao
Review hiệu quả công việc
Mua ngay
Website Chuẩn
5,500,000đ
Design UX UI
Content mới
Giao diện mẫu / Theme có sẳn
Website Chuẩn SEO
Thân thiện Mobile
Chức năng Chức năng chuẩn
Tính năng Tính năng chuẩn
PageSpeed Insights > 80đ
Free Hosting VPS 1 Năm ( Nếu không có hosting) 1,5GB
Nhập website lên host
Trỏ Domain vào hosting
Chỉnh sửa Nội dung
Điều chỉnh Giao diện/ Chức năng theo yêu cầu 2 Lần
Cài đặt Call to Action ( Điện Thoại, Chatlive, Zalo, Messenger)
Cài đặt đo lường hiệu quả website
Hỗ̃ trợ thiết kế banner / logo cơ bản 1
Tư vấn quản trị Web, Marketing
Hỗ trợ nhập bài content 10-20 bài
Hướng dẫn sử dụng, tư vấn phát triển website
 Hỗ trợ / Bảo hành / Bảo trì 6 Tháng
Gia hạn hosting / Domain ( Nếu có)
SOCIAL MARKETING CHUẨN
7.500.000đ
Thiết lập Tài khoản FB ADS / BM
Thiết lập Tài khoản GG ADS
Thiết lập Tài khoản Tiktok ADS
Thiết lập Tài khoản OA Zalo
Cài đặt Chatbot
Lên Camp Test
Lên kế hoạch Content 12 bài / Tháng
Content thông tin 9 bài / Tháng
Content quảng cáo 3 bài / Tháng
Hình ảnh thiết kế 3 bộ ( 1 – 4 hình / bộ )
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu 9 hình
Hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu 2 ấn phẩm
Tư vấn Media
Tư vấn Zalo Ads
Tư vấn Branding
Tư vấn Xây dựng kênh Tik Tok
Tư vấn Xây dựng kênh Youtube
Tư vấn Email Marketiing
Tư vấn KOL,KOC, Influncer
Tư vấn Phễu Marketing
Nghiệm thu bàn giao
Review hiệu quả công việc
Mua ngay
16.000.000 
Website Đặc thù
7,500,000đ
Design UX UI
Content mới
Giao diện mẫu / Theme có sẳn
Website Chuẩn SEO
Thân thiện Mobile
Chức năng Chức năng đặc thù
Tính năng Tính năng đặc thù
PageSpeed Insights > 80đ
Free Hosting VPS 1 Năm ( Nếu không có hosting) 2GB
Nhập website lên host
Trỏ Domain vào hosting
Chỉnh sửa Nội dung
Điều chỉnh Giao diện/ Chức năng theo yêu cầu 3 Lần
Cài đặt Call to Action ( Điện Thoại, Chatlive, Zalo, Messenger)
Cài đặt đo lường hiệu quả website
Hỗ̃ trợ thiết kế banner / logo cơ bản 1
Tư vấn quản trị Web, Marketing
Hỗ trợ nhập bài content 20-30 bài
Hướng dẫn sử dụng, tư vấn phát triển website
 Hỗ trợ / Bảo hành / Bảo trì 1 Năm
Gia hạn hosting / Domain ( Nếu có)
SOCIAL MARKETING TỐI ƯU
10.500.000đ
Thiết lập Tài khoản FB ADS / BM
Thiết lập Tài khoản GG ADS
Thiết lập Tài khoản Tiktok ADS
Thiết lập Tài khoản OA Zalo
Cài đặt Chatbot
Lên Camp Test
Lên kế hoạch Content 16 bài / Tháng
Content thông tin 12 bài / Tháng
Content quảng cáo 4 bài / Tháng
Hình ảnh thiết kế 4 bộ ( 1 – 4 hình / bộ )
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu 12 hình
Hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu 3 ấn phẩm
Tư vấn Media
Tư vấn Zalo Ads
Tư vấn Branding
Tư vấn Xây dựng kênh Tik Tok
Tư vấn Xây dựng kênh Youtube
Tư vấn Email Marketiing
Tư vấn KOL,KOC, Influncer
Tư vấn Phễu Marketing
Nghiệm thu bàn giao
Review hiệu quả công việc
Mua ngay
34.000.000 
Website THEO YÊU CẦU
Liên hệ
Design UX UI
Content mới
Giao diện mẫu / Theme có sẳn
Website Chuẩn SEO
Thân thiện Mobile
Chức năng Chức năng theo yêu cầu
Tính năng Tính năng theo yêu cầu
PageSpeed Insights > 80đ
Free Hosting VPS 1 Năm ( Nếu không có hosting)
Nhập website lên host
Trỏ Domain vào hosting
Chỉnh sửa Nội dung
Điều chỉnh Giao diện/ Chức năng theo yêu cầu
Cài đặt Call to Action ( Điện Thoại, Chatlive, Zalo, Messenger)
Cài đặt đo lường hiệu quả website
Hỗ̃ trợ thiết kế banner / logo cơ bản
Tư vấn quản trị Web, Marketing
Hỗ trợ nhập bài content
Hướng dẫn sử dụng, tư vấn phát triển website
 Hỗ trợ / Bảo hành / Bảo trì
Gia hạn hosting / Domain ( Nếu có)
SOCIAL MARKETING THEO YÊU CẦU
Liên hệ
Thiết lập Tài khoản FB ADS / BM
Thiết lập Tài khoản GG ADS
Thiết lập Tài khoản Tiktok ADS
Thiết lập Tài khoản OA Zalo
Cài đặt Chatbot
Lên Camp Test
Lên kế hoạch Content
Content thông tin
Content quảng cáo
Hình ảnh thiết kế
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu
Hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu
Tư vấn Media
Tư vấn Zalo Ads
Tư vấn Branding
Tư vấn Xây dựng kênh Tik Tok
Tư vấn Xây dựng kênh Youtube
Tư vấn Email Marketiing
Tư vấn KOL,KOC, Influncer
Tư vấn Phễu Marketing
Nghiệm thu bàn giao
Review hiệu quả công việc
Mua ngay
Landing Page Website Chuẩn Website TM Chuẩn / Đặc thù cơ bản Website Đặc thù Website ViP
Tasklist Website Mô tả Tasklist Website 2,000,000đ 6,000,000đ 8,000,000đ 12,000,000đ Theo yêu cầu
Giao diện Design UX UI
Content mới
Giao diện mẫu / Theme có sẳn
Tính năng / Chức năng Website Chuẩn SEO
Thân thiện Mobile
Chức năng Chức năng chuẩn Chức năng thương mại Chức năng đặc thù Chức năng theo yêu cầu
Tính năng Tính năng chuẩn Tính năng thương mại Tính năng đặc thù Tính năng theo yêu cầu
PageSpeed Insights > 80đ
Tinh chỉnh hoàn thiện Free Hosting VPS 1 Năm ( Nếu không có hosting) 1GB 2GB 2GB
Nhập website lên host
Trỏ Domain vào hosting
Chỉnh sửa Nội dung
Điều chỉnh Giao diện/ Chức năng theo yêu cầu 1 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần Theo yêu cầu
Cài đặt Call to Action ( Điện Thoại, Chatlive, Zalo, Messenger)
Cài đặt đo lường hiệu quả website
Hỗ trợ bảo hành Hỗ̃ trợ thiết kế banner / logo cơ bản 1 1 1 1 1
Tư vấn quản trị Web, Marketing
Hỗ trợ nhập bài content 1 bài 5-10 bài 10-20 bài 20-30 bài
Hướng dẫn sử dụng, tư vấn phát triển website
Hỗ trợ / Bảo hành / Bảo trì 6 Tháng 1 Năm 1 Năm 1 Năm
Gia hạn hosting / Domain ( Nếu có)
SOCIAL MARKETING CƠ BẢN SOCIAL MARKETING CHUẨN SOCIAL MARKETING TỐI ƯU SOCIAL MARKETING VIP SOCIAL MARKETING PERFORMANCE
Task list SM Mô Tả Tasklist HTMT 6.000.000 / Tháng 8.000.000 / Tháng 12.000.000 / Tháng   17.000.000 / Tháng Theo Performace
Kế hoạch triển khai Đề xuất chiến dịch quảng cáo
Kế hoạch nội dung Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Phối hợp lên chiến dịch Sales & Marketing Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Content Marketing Lên kế hoạch Content 10 bài / Tháng 14 bài / Tháng 22 bài / Tháng 30 bài / Tháng Check circle 2
Content thông tin 6 bài / Tháng 8 bài / Tháng 14 bài / Tháng 14 bài / Tháng Check circle 2
Content quảng cáo 4 bài / Tháng 6 bài / Tháng 8 bài / Tháng 16 bài / Tháng Check circle 2
Hình ảnh thiết kế 4 bộ ( 1 – 4 hình / bộ ) 6 bộ ( 1 – 4 hình / bộ ) 8 bộ ( 1 – 4 hình / bộ ) 16 bộ ( 1 – 4 hình / bộ ) Check circle 2
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu 6 hình 8 hình 14 hình 14 hình Check circle 2
Tuỳ chọn thiết kế / Edit Video 1 2 4 8 Check circle 2
Quảng cáo  Quản lý chiến dịch quảng cáo Tối đa 4 Chiến Dịch Tối đa 6 Chiến dịch Tối đa 8 Chiến Dịch Tối đa 16 Chiến Dịch Check circle 2
Tăng like bài viết Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Comment theo kịch bản Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Tối ưu và Báo Cáo QC Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Đồng bộ đa kênh Đồng bộ Zalo OA Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Đồng bộ Tik Tok Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Đồng bộ Youtube Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Đồng bộ Bussiness Maps Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Tư Vấn KOL,KOC, Influencer Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Tư Vấn Phễu Marketing Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Báo cáo Báo cáo tuần Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Review hiệu quả công việc Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay

CÔNG VIỆC MARKETING HÀNG TUẦN CỦA CHÚNG TÔI

WEBSITE

Tối ưu onpage
Offpage
Google Ads

SOCIAL

Tối ưu Fanpage
Content
Seeding
Facebook ads

HỖ TRỢ PLUS

Video
Design
Google Maps
Tư vấn bài PR

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Rõ ràng và minh bạch cho trong triển khai công việc

icon-number-1

icon-number-2

icon-number-3

icon-number-4

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

tick-icon-2WIFIM JSC cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

tick-icon-2 Báo cáo công việc hàng tuần, giúp quý khách hàng tăng trưởng doanh thu

tick-icon-2 Chỉ thanh toán sau khi bắt đầu 7 ngày

tick-icon-2 Hợp đồng đầy đủ

tick-icon-2 Xuất hóa đơn khi khách hàng yêu cầu