he-thong-marketing
he-thong-marketing

DỊCH VỤ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MARKETING ONLINE TRỌN GÓI

Dịch vụ xây dựng hệ thống marketing online WIFIM đã thành công xây dựng hệ thống marketing online cho nhiều đơn vị : congtytuan123.com , truct…, kokeshi.vn

CÁC HỆ THỐNG MARKETING ONLINE WIFIM

BÁO GIÁ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MARKETING ONLINE

Bảng báo giá khung thể thiện chi phí cơ bản cho quý khách tham khảo .Tùy vào yêu cầu của Quý Khách, Chúng tôi sẽ lên điều chỉnh  CHI TIẾT CÔNG VIỆC trong hệ thống marketing online của quý khách. Đặt Lịch Tư Vấn miễn phí Xây Dựng Marketing Thuê Ngoài ngay

Landing Page
2,000,000đ
Design UX UI
Content mới
Giao diện mẫu / Theme có sẳn
Website Chuẩn SEO
Thân thiện Mobile
Chức năng
Tính năng
PageSpeed Insights > 80đ
Free Hosting VPS 1 Năm ( Nếu không có hosting)
Nhập website lên host
Trỏ Domain vào hosting
Chỉnh sửa Nội dung
Điều chỉnh Giao diện/ Chức năng theo yêu cầu 1 Lần
Cài đặt Call to Action ( Điện Thoại, Chatlive, Zalo, Messenger)
Cài đặt đo lường hiệu quả website
Hỗ̃ trợ thiết kế banner / logo cơ bản 1
Tư vấn quản trị Web, Marketing
Hỗ trợ nhập bài content 1 bài
Hướng dẫn sử dụng, tư vấn phát triển website
 Hỗ trợ / Bảo hành / Bảo trì
Gia hạn hosting / Domain ( Nếu có)
SOCIAL MARKETING TRẢI NGHIỆM
3.500.000đ
Thiết lập Tài khoản FB ADS / BM
Thiết lập Tài khoản GG ADS
Thiết lập Tài khoản Tiktok ADS
Thiết lập Tài khoản OA Zalo
Cài đặt Chatbot
Lên Camp Test
Lên kế hoạch Content 4 bài / Tháng
Content thông tin 3 bài / Tháng
Content quảng cáo 1 bài / Tháng
Hình ảnh thiết kế 1 bộ ( 1 – 4 hình / bộ )
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu 3 hình
Hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu
Tư vấn Media
Tư vấn Zalo Ads
Tư vấn Branding
Tư vấn Xây dựng kênh Tik Tok
Tư vấn Xây dựng kênh Youtube
Tư vấn Email Marketiing
Tư vấn KOL,KOC, Influncer
Tư vấn Phễu Marketing
Nghiệm thu bàn giao
Review hiệu quả công việc
Mua ngay
8.000.000 
Đặt Lịch Tư Vấn Ngay
Website Siêu Rẻ
3,500,000đ
Design UX UI
Content mới
Giao diện mẫu / Theme có sẳn
Website Chuẩn SEO
Thân thiện Mobile
Chức năng Chức năng đơn giản
Tính năng Tính năng đơn giản
PageSpeed Insights > 80đ
Free Hosting VPS 1 Năm ( Nếu không có hosting) 1GB
Nhập website lên host
Trỏ Domain vào hosting
Chỉnh sửa Nội dung
Điều chỉnh Giao diện/ Chức năng theo yêu cầu 1 Lần
Cài đặt Call to Action ( Điện Thoại, Chatlive, Zalo, Messenger)
Cài đặt đo lường hiệu quả website
Hỗ̃ trợ thiết kế banner / logo cơ bản 1
Tư vấn quản trị Web, Marketing
Hỗ trợ nhập bài content 5-10 bài
Hướng dẫn sử dụng, tư vấn phát triển website
 Hỗ trợ / Bảo hành / Bảo trì 3 Tháng
Gia hạn hosting / Domain ( Nếu có)
SOCIAL MARKETING CƠ BẢN
5.500.000đ
Thiết lập Tài khoản FB ADS / BM
Thiết lập Tài khoản GG ADS
Thiết lập Tài khoản Tiktok ADS
Thiết lập Tài khoản OA Zalo
Cài đặt Chatbot
Lên Camp Test
Lên kế hoạch Content 8 bài / Tháng
Content thông tin 6 bài / Tháng
Content quảng cáo 2 bài / Tháng
Hình ảnh thiết kế 2 bộ ( 1 – 4 hình / bộ )
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu 6 hình
Hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu 1 ấn phẩm
Tư vấn Media
Tư vấn Zalo Ads
Tư vấn Branding
Tư vấn Xây dựng kênh Tik Tok
Tư vấn Xây dựng kênh Youtube
Tư vấn Email Marketiing
Tư vấn KOL,KOC, Influncer
Tư vấn Phễu Marketing
Nghiệm thu bàn giao
Review hiệu quả công việc
Mua ngay
Đặt Lịch Tư Vấn Ngay
Website Chuẩn
5,500,000đ
Design UX UI
Content mới
Giao diện mẫu / Theme có sẳn
Website Chuẩn SEO
Thân thiện Mobile
Chức năng Chức năng chuẩn
Tính năng Tính năng chuẩn
PageSpeed Insights > 80đ
Free Hosting VPS 1 Năm ( Nếu không có hosting) 1,5GB
Nhập website lên host
Trỏ Domain vào hosting
Chỉnh sửa Nội dung
Điều chỉnh Giao diện/ Chức năng theo yêu cầu 2 Lần
Cài đặt Call to Action ( Điện Thoại, Chatlive, Zalo, Messenger)
Cài đặt đo lường hiệu quả website
Hỗ̃ trợ thiết kế banner / logo cơ bản 1
Tư vấn quản trị Web, Marketing
Hỗ trợ nhập bài content 10-20 bài
Hướng dẫn sử dụng, tư vấn phát triển website
 Hỗ trợ / Bảo hành / Bảo trì 6 Tháng
Gia hạn hosting / Domain ( Nếu có)
SOCIAL MARKETING CHUẨN
7.500.000đ
Thiết lập Tài khoản FB ADS / BM
Thiết lập Tài khoản GG ADS
Thiết lập Tài khoản Tiktok ADS
Thiết lập Tài khoản OA Zalo
Cài đặt Chatbot
Lên Camp Test
Lên kế hoạch Content 12 bài / Tháng
Content thông tin 9 bài / Tháng
Content quảng cáo 3 bài / Tháng
Hình ảnh thiết kế 3 bộ ( 1 – 4 hình / bộ )
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu 9 hình
Hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu 2 ấn phẩm
Tư vấn Media
Tư vấn Zalo Ads
Tư vấn Branding
Tư vấn Xây dựng kênh Tik Tok
Tư vấn Xây dựng kênh Youtube
Tư vấn Email Marketiing
Tư vấn KOL,KOC, Influncer
Tư vấn Phễu Marketing
Nghiệm thu bàn giao
Review hiệu quả công việc
Mua ngay
Đặt Lịch Tư Vấn Ngay
Website Đặc thù
7,500,000đ
Design UX UI
Content mới
Giao diện mẫu / Theme có sẳn
Website Chuẩn SEO
Thân thiện Mobile
Chức năng Chức năng đặc thù
Tính năng Tính năng đặc thù
PageSpeed Insights > 80đ
Free Hosting VPS 1 Năm ( Nếu không có hosting) 2GB
Nhập website lên host
Trỏ Domain vào hosting
Chỉnh sửa Nội dung
Điều chỉnh Giao diện/ Chức năng theo yêu cầu 3 Lần
Cài đặt Call to Action ( Điện Thoại, Chatlive, Zalo, Messenger)
Cài đặt đo lường hiệu quả website
Hỗ̃ trợ thiết kế banner / logo cơ bản 1
Tư vấn quản trị Web, Marketing
Hỗ trợ nhập bài content 20-30 bài
Hướng dẫn sử dụng, tư vấn phát triển website
 Hỗ trợ / Bảo hành / Bảo trì 1 Năm
Gia hạn hosting / Domain ( Nếu có)
SOCIAL MARKETING TỐI ƯU
10.500.000đ
Thiết lập Tài khoản FB ADS / BM
Thiết lập Tài khoản GG ADS
Thiết lập Tài khoản Tiktok ADS
Thiết lập Tài khoản OA Zalo
Cài đặt Chatbot
Lên Camp Test
Lên kế hoạch Content 16 bài / Tháng
Content thông tin 12 bài / Tháng
Content quảng cáo 4 bài / Tháng
Hình ảnh thiết kế 4 bộ ( 1 – 4 hình / bộ )
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu 12 hình
Hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu 3 ấn phẩm
Tư vấn Media
Tư vấn Zalo Ads
Tư vấn Branding
Tư vấn Xây dựng kênh Tik Tok
Tư vấn Xây dựng kênh Youtube
Tư vấn Email Marketiing
Tư vấn KOL,KOC, Influncer
Tư vấn Phễu Marketing
Nghiệm thu bàn giao
Review hiệu quả công việc
Mua ngay
Đặt Lịch Tư Vấn Ngay
Website THEO YÊU CẦU
Liên hệ
Design UX UI
Content mới
Giao diện mẫu / Theme có sẳn
Website Chuẩn SEO
Thân thiện Mobile
Chức năng Chức năng theo yêu cầu
Tính năng Tính năng theo yêu cầu
PageSpeed Insights > 80đ
Free Hosting VPS 1 Năm ( Nếu không có hosting)
Nhập website lên host
Trỏ Domain vào hosting
Chỉnh sửa Nội dung
Điều chỉnh Giao diện/ Chức năng theo yêu cầu
Cài đặt Call to Action ( Điện Thoại, Chatlive, Zalo, Messenger)
Cài đặt đo lường hiệu quả website
Hỗ̃ trợ thiết kế banner / logo cơ bản
Tư vấn quản trị Web, Marketing
Hỗ trợ nhập bài content
Hướng dẫn sử dụng, tư vấn phát triển website
 Hỗ trợ / Bảo hành / Bảo trì
Gia hạn hosting / Domain ( Nếu có)
SOCIAL MARKETING THEO YÊU CẦU
Liên hệ
Thiết lập Tài khoản FB ADS / BM
Thiết lập Tài khoản GG ADS
Thiết lập Tài khoản Tiktok ADS
Thiết lập Tài khoản OA Zalo
Cài đặt Chatbot
Lên Camp Test
Lên kế hoạch Content
Content thông tin
Content quảng cáo
Hình ảnh thiết kế
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu
Hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu
Tư vấn Media
Tư vấn Zalo Ads
Tư vấn Branding
Tư vấn Xây dựng kênh Tik Tok
Tư vấn Xây dựng kênh Youtube
Tư vấn Email Marketiing
Tư vấn KOL,KOC, Influncer
Tư vấn Phễu Marketing
Nghiệm thu bàn giao
Review hiệu quả công việc
Mua ngay
Đặt Lịch Tư Vấn Ngay
Landing Page Website Siêu Rẻ Website Chuẩn Website Đặc thù Website THEO YÊU CẦU
Tasklist Website Mô tả Tasklist Website 2,000,000đ 3,500,000đ 5,500,000đ 7,500,000đ Liên hệ
Giao diện Design UX UI
Content mới
Giao diện mẫu / Theme có sẳn
Tính năng / Chức năng Website Chuẩn SEO
Thân thiện Mobile
Chức năng Chức năng đơn giản Chức năng chuẩn Chức năng đặc thù Chức năng theo yêu cầu
Tính năng Tính năng đơn giản Tính năng chuẩn Tính năng đặc thù Tính năng theo yêu cầu
PageSpeed Insights > 80đ
Tinh chỉnh hoàn thiện Free Hosting VPS 1 Năm ( Nếu không có hosting) 1GB 1,5GB 2GB
Nhập website lên host
Trỏ Domain vào hosting
Chỉnh sửa Nội dung
Điều chỉnh Giao diện/ Chức năng theo yêu cầu 1 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần
Cài đặt Call to Action ( Điện Thoại, Chatlive, Zalo, Messenger)
Cài đặt đo lường hiệu quả website
Hỗ trợ bảo hành Hỗ̃ trợ thiết kế banner / logo cơ bản 1 1 1 1
Tư vấn quản trị Web, Marketing
Hỗ trợ nhập bài content 1 bài 5-10 bài 10-20 bài 20-30 bài
Hướng dẫn sử dụng, tư vấn phát triển website
Hỗ trợ / Bảo hành / Bảo trì 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm
Gia hạn hosting / Domain ( Nếu có)
SOCIAL MARKETING TRẢI NGHIỆM SOCIAL MARKETING CƠ BẢN SOCIAL MARKETING CHUẨN SOCIAL MARKETING TỐI ƯU SOCIAL MARKETING THEO YÊU CẦU
Task list SM Mô Tả Tasklist HTMT 3.500.000 / Tháng 5.500.000 / Tháng 7.500.000 / Tháng   10.500.000 / Tháng Liên Hệ
Thiết Lập Thiết lập Tài khoản FB ADS / BM
Thiết lập Tài khoản GG ADS
Thiết lập Tài khoản Tiktok ADS
Thiết lập Tài khoản OA Zalo
Cài đặt Chatbot
Lên Camp Test
Content Marketing Lên kế hoạch Content 4 bài / Tháng 8 bài / Tháng 12 bài / Tháng 16 bài / Tháng
Content thông tin 3 bài / Tháng 6 bài / Tháng 9 bài / Tháng 12 bài / Tháng
Content quảng cáo 1 bài / Tháng 2 bài / Tháng 3 bài / Tháng 4 bài / Tháng
Hình ảnh thiết kế 1 bộ ( 1 – 4 hình / bộ ) 2 bộ ( 1 – 4 hình / bộ ) 3 bộ ( 1 – 4 hình / bộ ) 4 bộ ( 1 – 4 hình / bộ )
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu 3 hình 6 hình 9 hình 12 hình
Hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu 1 ấn phẩm 2 ấn phẩm 4 ấn phẩm
Tư vấn thêm Tư vấn Media
Tư vấn Zalo Ads
Tư vấn Branding
Tư vấn Xây dựng kênh Tik Tok
Tư vấn Xây dựng kênh Youtube
Tư vấn Email Marketing
Tư vấn KOL,KOC, Influncer
Tư vấn Phễu Marketing
Báo cáo Nghiệm thu bàn giao
Review hiệu quả công việc
Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay
8.000.000 
Đặt Lịch Tư Vấn Ngay
Đặt Lịch Tư Vấn Ngay
Đặt Lịch Tư Vấn Ngay
Đặt Lịch Tư Vấn Ngay
Đặt Lịch Tư Vấn Ngay
mkt-1

PHÒNG MARKETING THUÊ NGOÀI WIFIM

✔️ Dịch vụ Marketing Thuê Ngoài hay Phòng Marketing Thuê Ngoài là mô hình dịch vụ Quý khách thuê một đội ngũ Marketing bên ngoài làm việc như nhân viên Marketing của quý khách và chi phí chỉ như một nhân sự.

✔️ Dịch vụ Phòng Marketing Thuê Ngoài thực hiện công việc hàng tuần, hàng tháng. Quý khách có thể kiểm tra công việc và kết quả, hàng ngày, hàng tuần thông qua file quản lý dự án.

✔️  Đội ngũ chuyên gia Marketing WIFIM sẽ lên chủ động thực hiện lên kế hoạch dự án và chi tiết công việc Marketing hàng tháng theo cam kết rõ ràng và quản lý dự án theo quy trình marketing chuyên nghiệp, Quy trình làm việc Align – Scrum

✔️ Thông qua báo cáo về kết quả KPI Kết quả tương tác, quảng cáo, lượt liên hệ (Lead), công việc hoàn thành, Quý khách hài lòng và có thể duy trì dự án lâu dài. Quý khách có thể chủ động dừng dự án bất cứ lúc nào nếu không hài lòng.

Kế Hoạch Và Danh Sách Công Việc Marketing Hàng Tháng.

✔️ Phòng Marketing Thuê Ngoài WIFIM thực hiện lên kế hoạch dự án marketing dựa theo kênh triển khai, lĩnh vực ngành nghề và yêu cầu của quý khách. Kế hoạch khung dựa trên các công việc marketing cần thiết để xây dựng và phát triển kênh Marketing cho quý khách.

✔️ Danh sách công việc marketing – Tasklist công việc marketing là những công việc triển khai hàng tuần, hàng tháng. dựa trên kế hoạch khung và yêu cầu từ quý khách. Đây là những công việc cần thiết, bắt buột phải triển khai để kênh marketing được tối ưu và phát triển

✔️ Dựa theo yêu cầu qúy khách là Truyền thông, Marketing, PR thì chiến lược nội dung và quảng bá sẽ thay đổi để đáp ứng được kết quả yêu cầu của quý khách

mkt-2

Dịch vụ Phòng Marketing Thuê Ngoài chi phí chỉ như 1 nhân sự

✔️ Giá Dịch vụ Phòng Marketing Thuê Ngoài sẽ phụ thuộc vào tasklist công việc Marketing đã cam kết với quý khách. Giá Dịch vụ Phòng Marketing Thuê Ngoài có mức chi phí chỉ từ 6.000.000đ quý khách sẽ sỡ hữu : Đội ngũ Social Marketing  ( Content, Design, Media, Quảng Cáo,..). Đội ngũ Web ( Content web, SEO, Backlink, Quản trị web,..).

✔️ Khối lượng tasklist công việc marketing sẽ ảnh hưởng đến quá trình xây dựng và phát triển các kênh marketing.

CÔNG VIỆC MARKETING HÀNG TUẦN CỦA CHÚNG TÔI

WEBSITE

Tối ưu onpage
Offpage
Google Ads

SOCIAL

Tối ưu Fanpage
Content
Seeding
Facebook ads

HỖ TRỢ PLUS

Video
Design
Google Maps
Tư vấn bài PR

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Rõ ràng và minh bạch cho trong triển khai công việc

icon-number-1

icon-number-2

icon-number-3

icon-number-4

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Bạn Cam Kết Những Gì?

tick-icon-2WIFIM JSC cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

tick-icon-2 Báo cáo công việc hàng tuần, giúp quý khách hàng tăng trưởng doanh thu

Hình thức thanh toán ra sao?

tick-icon-2 Chỉ thanh toán sau khi bắt đầu 7 ngày

tick-icon-2 Hợp đồng đầy đủ

tick-icon-2 Xuất hóa đơn khi khách hàng yêu cầu