Dịch vụ SEO tổng thể WIFIM

DỊCH VỤ SEO THUÊ NGOÀI WIFIM JSC ĐÃ THÀNH CÔNG LÊN TOP 1

Dịch vụ SEO Thuê Ngoài của WIFIM JSC đã thành công lên top và duy trì Top 1-3 nhiều từ khóa khó như: Bồn Nhựa Công Nghiệp, Bồn Nhựa Đại Thành, Bồn Nước Đại Thành, Giá Xây Nhà Trọn Gói, Xe Máy Điện, Bảo Vệ, Báo Giá Everon, tablet xiaomi, iPhone XS, IPhone 11 Pro, Máy Đóng Đai,…

CÁC CASESTUDY DỊCH VỤ SEO THÀNH CÔNG CỦA WIFIM JSC

HÌNH ẢNH THỰC TẾ KẾT QUẢ SEO CỦA WIFIM JSC TỪ GOOGLE SEARCH CONSOLE 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ SEO WEBSITE UY TÍN

Bảng báo giá khung thể thiện khối lượng công việc SEO dự kiến và chi phí cho quý khách tham khảo. Tùy vào Mục tiêu và yêu cầu Từ khóa, Thời gian, Giai đoạn, Thứ hạng hiện tại của Quý Khách. Chúng tôi sẽ lên Lộ trình thứ hạng từ khóa, chi tiết mô tả công việc, kế hoạch thực thi thứ hạng từ khóa tốt nhất với chi phí phù hợp.

Nhận Ngay Đánh giá website và Lộ trình thứ hạng từ khóa

GÓI SEO CƠ BẢN

6.000.000đ / THÁNG

Phân tích từ khoá Landing page
Phân tích Content Landing Page Tối đa 10 Landing Page
Viết Bài Content / Chỉnh Sửa Bài Content
Tối ưu Landing Page
Đánh giá Offpage
Đánh giá Onsite
Đánh giá Content Web
Tối ưu Onsite
Theo dõi và tối ưu Landing page
Theo dõi và Tối ưu Content Web
Phân tích từ khóa SEO Content
Phân tích Outline SEO Content
Viết bài / Chỉnh sửa SEO Content
Tối ưu bài SEO Content
Triển khai Profile
Kiểm tra thứ hạng từ khoá
Báo cáo hàng tuần và theo giai đoạn
6.000.000 

GÓI SEO CHUẨN

9.000.000đ / THÁNG

Phân tích từ khoá Landing page
Phân tích Content Landing Page Tối đa 16 Landing Page
Viết Bài Content / Chỉnh Sửa Bài Content
Tối ưu Landing Page
Đánh giá Offpage
Đánh giá Onsite
Đánh giá Content Web
Tối ưu Onsite
Theo dõi và tối ưu Landing page
Theo dõi và Tối ưu Content Web
Phân tích từ khóa SEO Content
Phân tích Outline SEO Content
Viết bài / Chỉnh sửa SEO Content
Tối ưu bài SEO Content
Triển khai Profile
Kiểm tra thứ hạng từ khoá
Báo cáo hàng tuần và theo giai đoạn
10.000.000 

GÓI SEO TỐI ƯU

11.000.000đ / THÁNG

Phân tích từ khoá Landing page
Phân tích Content Landing Page Tối đa 20 Landing Page
Viết Bài Content / Chỉnh Sửa Bài Content
Tối ưu Landing Page
Đánh giá Offpage
Đánh giá Onsite
Đánh giá Content Web
Tối ưu Onsite
Theo dõi và tối ưu Landing page
Theo dõi và Tối ưu Content Web
Phân tích từ khóa SEO Content
Phân tích Outline SEO Content
Viết bài / Chỉnh sửa SEO Content
Tối ưu bài SEO Content
Triển khai Profile
Kiểm tra thứ hạng từ khoá
Báo cáo hàng tuần và theo giai đoạn
12.000.000 

GÓI SEO PHÁT TRIỂN

17.000.000đ / THÁNG

Phân tích từ khoá Landing page
Phân tích Content Landing Page Tối đa 30 Landing Page
Viết Bài Content / Chỉnh Sửa Bài Content
Tối ưu Landing Page
Đánh giá Offpage
Đánh giá Onsite
Đánh giá Content Web
Tối ưu Onsite
Theo dõi và tối ưu Landing page
Theo dõi và Tối ưu Content Web
Phân tích từ khóa SEO Content
Phân tích Outline SEO Content
Viết bài / Chỉnh sửa SEO Content
Tối ưu bài SEO Content
Triển khai Profile
Kiểm tra thứ hạng từ khoá
Báo cáo hàng tuần và theo giai đoạn
17.000.000 

GÓI SEO VIP

110.000.000đ / THÁNG

Phân tích từ khoá Landing page
Phân tích Content Landing Page Tối đa 200 Landing Page
Viết Bài Content / Chỉnh Sửa Bài Content
Tối ưu Landing Page
Đánh giá Offpage
Đánh giá Onsite
Đánh giá Content Web
Tối ưu Onsite
Theo dõi và tối ưu Landing page
Theo dõi và Tối ưu Content Web
Phân tích từ khóa SEO Content
Phân tích Outline SEO Content
Viết bài / Chỉnh sửa SEO Content
Tối ưu bài SEO Content
Triển khai Profile
Kiểm tra thứ hạng từ khoá
Báo cáo hàng tuần và theo giai đoạn
110.000.000 
Triển khai theo 5 Giai đoạn và Mục tiêu List Task GÓI SEO
CƠ BẢN
GÓI SEO
CHUẨN
GÓI SEO
TỐI ƯU
GÓI SEO
PHÁT TRIỂN
GÓI SEO
VIP
6.000.000/Tháng 9.000.000/Tháng 11.000.000/Tháng 17.000.000/THÁNG 110.000.000/THÁNG
Giai đoạn 1: Hoàn thiện Landing page và Website chuẩn SEO, Nhóm từ khóa bắt đầu có thứ hạng
Mục tiêu: (Nhóm từ khóa theo Landing page) thứ hạng 100 – 51 , Số lượng từ khóa 70% ( trong Top 100 – 51) Là Đạt chuyển giai đoạn
Phân tích từ khoá Landing page Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Phân tích Content Landing Page Tối đa 10 Landing Page Tối đa 16 Landing Page Tối đa 20 Landing Page Tối đa 30 Landing Page Tối đa 200 Landing Page
Viết Bài Content / Chỉnh Sửa Bài Content
Tối ưu Landing Page
Đánh giá Offpage Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Đánh giá Onsite Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Đánh giá Content Web Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Tối ưu Onsite Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Theo dõi và tối ưu Landing page Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Theo dõi và Tối ưu Content Web Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Phân tích từ khóa SEO Content Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Phân tích Outline SEO Content Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Viết bài / Chỉnh sửa SEO Content Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Tối ưu bài SEO Content Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Triển khai Profile Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Kiểm tra thứ hạng từ khoá Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Báo cáo hàng tuần và theo giai đoạn Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Giai đoạn 2: Bắt đầu đẩy TOP từ khóa
Mục tiêu: Nhóm từ khóa tăng trưởng từ Top 50 – 31 , Khi số lượng từ khóa đạt 70%> thì chuyển giai đoạn
Triển khai Internal Link Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Theo dõi và tối ưu Landing page Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Theo dõi và Tối ưu Content Web Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Theo dõi và Tối ưu Onsite Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Triển khai Offpage Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Phân tích từ khóa SEO Content ( Hỗ trợ đẩy Top ) Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Phân tích Outline SEO Content Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Viết bài / Chỉnh sửa SEO Content Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Tối ưu bài SEO Content Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Kiểm tra thứ hạng từ khoá Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Báo cáo hàng tuần và theo giai đoạn Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Giai đoạn 3: Bắt đầu đẩy TOP từ khóa và Phát triển nội dung
Mục tiêu: Nhóm từ khóa tăng trưởng từ Top 30 – 11 , Khi số lượng từ khóa đạt 70%> thì chuyển giai đoạn
Triển khai Guest post Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Triển khai Textlink Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Theo dõi và tối ưu Landing page Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Theo dõi và Tối ưu Content Web Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Theo dõi và Tối ưu Onsite Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Triển khai Offpage Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Phân tích từ khóa SEO Content ( Hỗ trợ đẩy Top ) Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Phân tích Outline SEO Content Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Viết bài / Chỉnh sửa SEO Content Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Tối ưu bài SEO Content Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Kiểm tra thứ hạng từ khoá Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Báo cáo hàng tuần và theo giai đoạn Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Giai đoạn 4: Đẩy mạnh TOP cho từ khóa
Mục tiêu: Nhóm Từ khóa đạt Top 10 – 6, Tăng trưởng traffic Khi số lượng từ khóa đạt 70%> thì chuyển giai đoạn
Triển khai Guest post Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Gia hạn Textlink Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Triển khai Offpage Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Theo dõi và tối ưu Landing page Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Theo dõi và Tối ưu Content Web Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Theo dõi và Tối ưu Onsite Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Phân tích từ khóa SEO Content ( Thông tin tăng Traffic ) Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Phân tích Outline SEO Content Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Viết bài / Chỉnh sửa SEO Content Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Tối ưu bài SEO Content Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Kiểm tra thứ hạng từ khoá Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Báo cáo hàng tuần và theo giai đoạn Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Giai đoạn 5: Duy trì thứ hạng và Tối ưu chuyển đổi
Mục tiêu: Nhóm từ khóa Top 5 – 1, Duy trì thứ hạng và tối ưu chuyển đổi
Tối ưu tốc độ Website Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Đánh giá và Tối ưu giao diện UX / UI Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
SEO Hình Ảnh Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
SEO Google Maps Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Theo dõi và tối ưu Landing page Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Theo dõi và Tối ưu Content Web Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Theo dõi và Tối ưu Onsite Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Duy trì Offpage Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Phân tích từ khóa SEO Content Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Phân tích Outline SEO Content Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Viết bài / Chỉnh sửa SEO Content Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Tối ưu bài SEO Content Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Kiểm tra thứ hạng từ khoá Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Báo cáo hàng tuần và theo giai đoạn Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Note: Lưu ý khi website vượt đã triển khai qua giai đoạn sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn tiếp theo, Tỉ lệ hoàn thành giai đoạn được tính 70% + % đạt hiện tại. Khi đạt hoặc vượt 70% thì xem xét thưởng.
6.000.000 
10.000.000 
12.000.000 
17.000.000 
110.000.000 

Dịch vụ SEO từ khoá là gì?

✔️ Dịch vụ SEO từ khoá hay Dịch vụ SEO tổng thể thuê ngoài là mô hình dịch vụ Quý khách thuê một đội ngũ SEO bên ngoài làm việc như nhân viên SEO của quý khách và chi phí chỉ như một nhân sự.

✔️ Dịch vụ SEO website thực hiện công việc hàng tuần, hàng tháng quý khách có thể kiểm tra công việc và kết quả hàng ngày hàng tuần thông qua file quản lý dự án.

✔️  Đội ngũ chuyên gia SEO WIFIM JSC sẽ lên chủ động thực hiện lên kế hoạch dự án và chi tiết công việc SEO hàng tháng theo cam kết rõ ràng và quản lý dự án theo Quy Trình SEO chuyên nghiệp, Quy trình làm việc Align – Scrum

✔️ Thông qua báo cáo về kết quả KPI thứ hạng từ khóa, lượt truy cập, và công việc Quý khách hài lòng và có thể duy trì dự án lâu dài. Quý khách có thể chủ động dừng dự án bất cứ lúc nào nếu không hài lòng.

seo-thue-ngoai-1
seo-thue-ngoai-2

Kế hoạch dự án SEO và Danh sách công việc SEO hàng tháng.

✔️ Phòng SEO Thuê Ngoài WIFIM JSC thực hiện lên kế hoạch dự án SEO dựa theo từ khóa, lĩnh vực ngành nghề và yêu cầu của quý khách. Kế hoạch khung dựa trên quy trình SEO chuyên nghiệp đã được đúc kết và thành công cho các Case Study dự án của WIFIM JSC

✔️ Danh sách công việc SEOTasklist công việc SEO là những công việc triển khai hàng tuần, hàng tháng. dựa trên kế hoạch khung và yêu cầu từ quý khách. Đây là những công việc cần thiết bắt buột phải triển khai để Website được tối ưu và phát triển

✔️ Dựa theo yêu cầu qúy khách là SEO từ khóa, SEO tổng thể, SEO traffic thì chiến lược content, offpage, tối ưu sẽ thay đổi để đáp ứng được kết quả theo yêu cầu của Quý khách.

Dịch vụ SEO Thuê Ngoài chi phí chỉ như 1 nhân sự

✔️ Giá Dịch vụ SEO Thuê Ngoài sẽ phụ thuộc vào tasklist công việc SEO đã cam kết với quý khách. Giá Dịch vụ SEO Trọn gói có mức chi phí chỉ từ 6.000.000đ quý khách sẽ sỡ hữu: Quản lý dự án, Chuyên viên SEO, Nhân viên tối ưu web, Đội Ngũ Content chất lượng, Đội Ngũ Đi Bacllink, Chăm sóc khách hàng.

✔️ Khối lượng tasklist công việc SEO sẽ ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả dự án.

seo-thue-ngoai-3

CÔNG VIỆC SEO HÀNG TUẦN CỦA CHÚNG TÔI

Tối ưu onpage
Tối ưu onsite
Offpage

HỖ TRỢ SEO PLUS

Google Maps
Design
Google Ads
Tư vấn bài PR

QUY TRÌNH LÀM VIỆC và TRIỂN KHAI DỰ ÁN DỊCH VỤ SEO

Áp dụng quy trình Align Scrum làm việc từ xa, Quý khách hoàn toàn có thể kiểm soát công việc hàng ngày, hàng tuần.

icon-number-1

icon-number-2

icon-number-3

icon-number-4

Khởi động dự án SEO

– Đánh giá website và tiếp nhận yêu cầu, mục tiêu của khách hàng
Đầu tiên để dịch vụ SEO được tiến hành thì WIFIM JSC sẽ bắt đầu với việc đánh giá website của khách hàng (website đã đầy đủ các yếu tố để SEO không?). Sau đó tiếp nhận những yêu cầu, mục tiêu của khách hàng hay công ty, về công dụng của sản phẩm, đối tượng khách hàng mà công ty hướng đến, hướng phát triển sản phẩm,… tất cả sẽ được tiếp nhận từ đó có những định hướng sơ bộ để xây dựng kế hoạch.

Phân tích lên chiến lược

– Lên kế hoạch triển khai và KPI chi tiết
Sau khi đánh giá website, tiếp nhận yêu cầu, mục tiêu khách hàng, SEOer bắt đầu thực hiện các công việc của dịch vụ SEO chuyên nghiệp của mình bằng việc lên kế hoạch triển khai cho toàn bộ dự án, những trình tự từ nghiên cứu từ khóa, xây dựng Landing page, xây dựng timeline, nội dung của sản phẩm, tối ưu Onsite, tối ưu Onpage, xây dựng backlink,… Tất cả phải được thực hiện theo một trình tự nhất định, có sự đánh giá theo dõi và báo cáo hằng tuần đến khách hàng.

Thực hiện theo chiến lược

– Phân nhóm các từ khóa
Sau khi nghiên cứu từ khóa, SEOer bắt đầu tiến hành phân nhóm cho các từ khóa, để xác định đúng mục đích sử dụng của doanh nghiệp, đúng với các tiêu chuẩn lên top của Google.
– Triển khai theo kế hoạch SEO
Sau khi phân tích nhóm các từ khóa, bắt đầu triển khai kế hoạch đã đặt ra:
+ Xây dựng nên một hệ thống Social network, Entity,…
+ Tối ưu Onsite
+ Tối ưu Onpage
+ Xây dựng content
+ Chuyển đổi
+ Phân tích số liệu và tối ưu những điểm hạn chế
+ Xây dựng Offpage

Đánh giá dự án dịch vụ SEO

– Theo dõi dự án và báo cáo hàng tuần, hàng tháng
Tiến hành thực hiện báo cáo hàng tuần về khối lượng công việc mà team đã hoàn thành, từ đó đi vào báo cáo hàng tháng, để khách hàng dễ dàng theo dõi tiến độ KPI đã đặt ra. Khi làm báo cáo cập team sẽ cập nhật tình hình của dự án một cách tốt nhất cho Quý khách, từ đó tiến hành điều chỉnh, bổ sung công việc cho phù hợp với kế hoạch.
– Đánh giá dự án theo dõi theo từng giai đoạn
Sau khi thực hiện báo cáo hàng tuần, hàng tháng, bắt đầu đánh giá dự án, theo dõi từng giai đoạn. Việc đánh giá giúp team sửa đổi, cập nhật những điểm hạn chế, tiếp tục phát huy những điểm tốt của dự án.

Lợi ích thiết thực mà dịch vụ SEO website mang lại

Tăng độ nhận diện thương hiệu với dịch vụ SEO

Khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ SEO website sẽ nhận về rất nhiều lợi ích, đầu tiên chính là tăng độ nhận diện của thương hiện, bằng việc tiếp cận cho người truy cập những thông tin, hình ảnh bổ ích, các dịch vụ đa dạng sẽ giúp cho khách hàng ghi nhớ các sản phẩm của doanh nghiệp, lúc này người truy cập trở thành đối tượng khách hàng tiềm năng.

Tăng thứ hạng trên bảng xếp hạng tìm kiếm của Google

Đúng như cái tên của dịch vụ SEO – tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, khi khách hàng sử dụng dịch vụ SEO, website của doanh nghiệp sẽ tăng thứ hạng tìm kiếm. Suy ra bài viết có thể tiếp cận với những người truy cập một cách gần nhất và nhanh chóng.

Tăng lượng truy cập cho website

Sử dụng SEO đều đó đồng nghĩa với việc bạn sử dụng rất nhiều phương thức xây dựng nên một website chuẩn mực. Khi đó người truy cập sẽ thu hút và tương tác với website của doanh nghiệp. Chính việc này sẽ giúp thúc đẩy kế hoạch SEO thành công.

Website tiếp cận được khách hàng tiềm năng

Khi website được lên kế hoạch từ những nhà SEO lúc này trang web tăng thứ hạng tìm kiếm, điều đó đồng nghĩa với việc trang web của doanh nghiệp sẽ tiếp cận với nhiều khách hàng tiềm năng, từ đó doanh thu của sản phẩm sẽ tăng lên. Và cũng tùy mục đích của doanh nghiệp hướng tới đối tượng khách hàng nào mà team SEO sẽ điều chỉnh cho phù hợp.

Tối ưu các chi phí quảng cáo trực tuyến

Thời đại 4.0 với rất phương thức, kênh truyền thông phục vụ cho mục đích quảng cáo, quảng bá các sản phẩm của các công ty, doanh nghiệp. Sử dụng dịch vụ SEO cũng là một cách tối ưu chi phí quảng cáo, giảm chi phí phát sinh cho doanh nghiệp.

Dịch vụ SEO website uy tín đến từ WIFIM JSC

Kinh nghiệm chuyên môn cao

Với kinh nghiệm được tích lũy trong một thời gian dài WIFIM JSC có một đội ngũ SEO dày dặn kinh nghiệm, chuyên môn cao. Luôn tận tâm, theo dõi dự án một cách sát sao nhất, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với yêu cầu của từng doanh nghiệp. Dịch vụ SEO luôn đòi hỏi rất nhiều sự am hiểu về những phạm trù công nghệ, chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện từng ngày, bổ sung những tri thức về các mảng trong SEO để ngày hoàn thiện hơn, cũng như giúp dự án tiến tới thành công hơn.

Chiến lược tối ưu SEO hiệu quả

WIFIM JSC xây dựng cho mình những chiến lược tối ưu hiệu quả, phát huy hết những giá trị sản phẩm của doanh nghiệp. Sau đó lập ra một kế hoạch để phát triển giá trị của doanh nghiệp. Có rất nhiều lợi ích của chiến lược tối ưu, chúng tôi sẽ tập trung vào những mảng cần phát triển cho dự án, tiết kiệm thời gian cho khách hàng, quan trọng hơn hết là giảm thiểu chi phí phát sinh cho các doanh nghiệp.

Cam kết mang lại sự hài lòng cho khách hàng

WIFIM JSC cam kết mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng, chúng tôi luôn lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ hết mức cho doanh nghiệp. Bất cứ khi nào, doanh nghiệp cảm thấy không hài lòng, chưa thật sự tâm đắc với các dịch vụ SEO, thì WIFIM JSC sẽ chỉnh sửa và điều chỉnh hợp lí. Với bất cứ dự án nào, chúng ta cũng cần thời gian để nghiên cứu, WIFIM JSC chúng tôi luôn luôn dõi theo thật kỹ các cập nhật mới nhất của SEO, luôn lắng nghe những nhu cầu, mục tiêu của khách hàng để thay đổi phù hợp với kế hoạch SEO sao cho thật hiệu quả, đạt được hiệu suất tốt nhất, đạt được thứ hạng cao trên Google, sản phẩm của doanh nghiệp có thể tiếp cận gần hơn với khách hàng.

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng tận tâm

Chăm sóc khách hàng là một trong những ưu tiên hàng đầu của WIFIM JSC, chúng tôi luôn muốn những điều tốt nhất cho khách hàng, vì thế việc đồng hành, chăm lo cho khách hàng là việc chúng tôi luôn thực hiện hàng ngày, hàng giờ. Làm sao để khách hàng có được sự hài lòng một cách cao nhất, bất cứ mọi thắc mắc của khách hàng về dự án, WIFIM JSC chúng tôi sẽ luôn luôn giải đáp mọi lúc mọi nơi.
Trong những năm gần đây SEO đã trở thành một bạn “đồng hành” không thể thiếu của bất cứ cá nhân hay doanh nghiệp nào. Dịch vụ SEO giúp doanh nghiệp tăng tính thương hiệu, tăng lượng truy cập, tăng thứ hạng tìm kiếm, mở rộng nhiều đối tượng khách hàng tiềm năng. Dịch vụ SEO của WIFIM JSC không ngừng sáng tạo, đổi mới phù hợp với nhu cầu thực tiễn từng doanh nghiệp.

✔️ Dịch vụ SEO thuê Ngoài sẽ đưa KPI dự kiến đạt được cho quý khách tham khảo.

✔️ Quý khách có thể kiểm tra Kết quả có đạt KPI hay không và quyết định tiếp tục hay dừng dự án

✔️ Nếu như đạt KPI quý khách có thể thưởng hoặc không, không đạt KPI thì quý khách có thể toàn quyền quyết định như nhân sự của mình.

✔️ Hình thức thanh toán phổ biến là quý khách có thể sử dụng thử 2 tuần và tiến hành thanh toán đầy đủ chi phí. Đến khoản thời gian ngày đó tháng sau thì tiến hành thanh toán tiếp đợt 2. tương tự cho đợt còn lại.

✔️ Quý khách có thể thanh toán vào tài khoản doanh nghiệp hoặc tài khoản cá nhân tùy theo yêu cầu của quý khách.

✔️ Quý khách có thể yêu cầu xuất hóa đơn điện tử hoặc không.

✔️ Hoàn toàn được vì, kế hoạch dự án SEO và công việc SEO sẽ phụ thuộc vào yêu cầu quý khách

✔️ Kết quả công việc sẽ được báo cáo hàng tuần, quý khách hoàn toàn có thể theo dõi và đánh giá hiệu quả hàng tuần.

✔️ Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đẩy từ khóa chính theo yêu cầu của quý khách.

✔️ Sau khi quý khách được tư vấn chi tiết bởi Sales của chúng tôi, chúng tối sẽ tiến hành lên hợp đồng cho quý khách.

✔️ Hiện tại WIFIM JSC có các đại diện chính ở TPHCM, Quảng ngãi, Hà Nội.

✔️ Hợp đồng đựa trên tiêu chuẩn pháp luật Việt Nam và tôn trọng quyền nghĩa vụ của 2 bên.