Bảng Giá

Toàn bộ ngân sách sẽ được nạp 100% cho Google để chạy Google Ads Khách hàng chi trả đúng chi phí quảng cáo mà Google lấy + phí dịch vụ Đối với khách không có dữ liệu cũ đề xuất chạy 2 tuần để có số liệu trước khi bắt đầu dịch vụ, Và % ngân sách là KPI thưởng khi đạt. Hoặc quý khách có thể thuê tài khoản QC của WIFIM JSC.

Cơ Bản
Phù hợp cho hộ kinh doanh

4.000.000 /tháng

Check circle 2  Thiết kế ảnh và viết Content QC (4 bài)

Check circle 2  Tối đa 4 chiến dịch quảng cáo 

2 Set up tài khoản BM 

2 Cài đặt liên kết Shopee chạy CPAS

Chuẩn
Phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ

6.000.000 /tháng

Check circle 2  Thiết kế ảnh và viết Content QC (8 bài)

Check circle 2 Tối đa 8 chiến dịch quảng cáo 

Check circle 2 Google Remarketing

Check circle 2 Kiểm tra và tối ưu quảng cáo 2 ngày 1 lần

Tối Ưu
Phù hợp cho doanh nghiệp vừa trở lên

8.000.000 /tháng

Check circle 2  Thiết kế ảnh và viết Content QC (12 bài)

Check circle 2  Tối đa 12 chiến dịch quảng cáo

Check circle 2  Lên chiến lược quảng cáo theo yêu cầu

Check circle 2  Kiểm tra và tối ưu quảng cáo 2 ngày 1 lần

Cơ Bản
Phù hợp cho hộ kinh doanh

4.000.000 /tháng

Check circle 2  Thiết kế ảnh và viết Content QC (< 4 bài)

Check circle 2  Lên Chiến dịch quảng cáo

2 Set up tài khoản BM

2 Cài đặt liên kết Shopee chạy CPAS

Chuẩn
Phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ

6.000.000 /tháng

Check circle 2  Thiết kế ảnh và viết Content QC (< 8 bài)

Check circle 2 Lên Chiến dịch quảng cáo

Check circle 2 Cài đặt liên kết Shopee chạy CPAS

Check circle 2 Kiểm tra và tối ưu quảng cáo 2 ngày 1 lần

VIP
Phù hợp cho doanh nghiệp vừa trở lên

8.000.000 /tháng

Check circle 2  Thiết kế ảnh và viết Content QC (< 12 bài)

Check circle 2  Lên Chiến dịch quảng cáo

Check circle 2  Lên chiến lược quảng cáo theo yêu cầu

Check circle 2  Kiểm tra và tối ưu quảng cáo 2 ngày 1 lần

Cơ Bản
Phù hợp cho hộ kinh doanh

Liên hệ /năm

Check circle 2  Thiết kế ảnh và viết Content QC (< 4 bài)

Check circle 2  Lên Chiến dịch quảng cáo

2 Set up tài khoản BM

2 Cài đặt liên kết Shopee chạy CPAS

Chuẩn
Phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ

Liên hệ /năm

Check circle 2  Thiết kế ảnh và viết Content QC (< 8 bài)

Check circle 2 Lên Chiến dịch quảng cáo

Check circle 2 Cài đặt liên kết Shopee chạy CPAS

Check circle 2 Kiểm tra và tối ưu quảng cáo 2 ngày 1 lần

VIP
Phù hợp cho doanh nghiệp vừa trở lên

Liên hệ /năm

Check circle 2  Thiết kế ảnh và viết Content QC (< 12 bài)

Check circle 2  Lên Chiến dịch quảng cáo

Check circle 2  Lên chiến lược quảng cáo theo yêu cầu

Check circle 2  Kiểm tra và tối ưu quảng cáo 2 ngày 1 lần

Cơ Bản
Phù hợp cho hộ kinh doanh

Liên hệ /năm

Check circle 2  Thiết kế ảnh và viết Content QC (< 4 bài)

Check circle 2  Lên Chiến dịch quảng cáo

2 Set up tài khoản BM

2 Cài đặt liên kết Shopee chạy CPAS

Chuẩn
Phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ

Liên hệ /năm

Check circle 2  Thiết kế ảnh và viết Content QC (< 8 bài)

Check circle 2 Lên Chiến dịch quảng cáo

Check circle 2 Cài đặt liên kết Shopee chạy CPAS

Check circle 2 Kiểm tra và tối ưu quảng cáo 2 ngày 1 lần

VIP
Phù hợp cho doanh nghiệp vừa trở lên

Liên hệ /năm

Check circle 2  Thiết kế ảnh và viết Content QC (< 12 bài)

Check circle 2  Lên Chiến dịch quảng cáo

Check circle 2  Lên chiến lược quảng cáo theo yêu cầu

Check circle 2  Kiểm tra và tối ưu quảng cáo 2 ngày 1 lần

Bảng giá dịch vụ quảng cáo Google ADS

Nhóm công việc Mô tả công việc Gói Google ADS Setup Gói Google Ads cơ bản Gói Google Ads Chuẩn Gói Google Ads Tối ưu Gói Google Ads Phát Triển Gói Google Ads VIP Gói Google Ads Performance
Thông tin dịch vụ
Ngân sách   < 20.000.000đ / Tháng < 40.000.000 đ / Tháng < 60.000.000 đ / Tháng < 100.000.000 đ / Tháng < 200.000.000 đ / Tháng > 60.000.000 đ / Tháng
Thời gian triển khai 5 Ngày 1 Tháng 1 Tháng 1 Tháng 1 Tháng 1 Tháng Theo chiến dịch
Phí dịch vụ 2.000.000đ 4.000.000đ 6.000.000đ 8.000.000đ 12.000.000đ 17.000.000đ Theo Performance
Phân tích
Phân tích nhóm từ khoá muốn quảng cáo Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Lên chiến lược quảng cáo Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Chuẩn bị nội dung
Tùy chọn content Landing Page Tư vấn 1 LandingPage / 4 Content QC 2 LandingPage / 8 Content QC 4 Landing Page / 12 Content QC 6 Landing Page / 20 Content Web 6 Landing Page / 20 Content Web Check circle 2
Thiết kế hình ảnh Landing Page Tư vấn Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Cài đặt CTA Tư vấn Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Thiết lập quảng cáo
Quản lý Chiến Dịch QC 1 Chiến dịch Tối đa 4 Chiến dịch Tối đa 8 Chiến dịch Tối đa 12 Chiến dịch Tối đa 20 Chiến dịch Tối đa 30 Chiến dịch Check circle 2
Ngân sách Quảng cáo Trả trực tiếp cho Google Trả trực tiếp cho Google Trả trực tiếp cho Google Trả trực tiếp cho Google Trả trực tiếp cho Google Trả trực tiếp cho Google Check circle 2
Thiết lập quảng cáo theo thông tin đã chốt Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Google Search Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
GDN Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Google Remarketing 2 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Google Smart Shopping 2 2 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Youtube Trueview 2 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Youtube Discovery 2 2 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Quảng cáo APP 2 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Hỗ trợ xử lý lỗi tài khoản Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Phân tích báo cáo
Báo cáo phân tích hiệu quả quảng cáo 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Hàng Ngày
Đề xuất tối ưu quảng cáo 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Kiểm tra tối ưu chiến dịch 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
 

Bảng giá dịch vụ quảng cáo Google ADS

Nhóm công việc Mô tả công việc Gói Google ADS Setup Gói Google Ads cơ bản Gói Google Ads Chuẩn Gói Google Ads VIP
Thông tin dịch vụ Ngân sách < 10.000.000đ < 30.000.000 / Tháng < 50.000.000 / Tháng > 50.000.000 / Tháng
Thời gian triển khai Tối Đa 5 Ngày Tối Đa 1 Tháng Tối Đa 1 Tháng Tối Đa 1 Tháng
Phí dịch vụ 1.500.000 4.000.000 5.500.000 7.500.000
Phân tích Phân tích nhóm từ khoá muốn quảng cáo
Lên chiến lược quảng cáo
Chuẩn bị nội dung Hỗ trợ content Landing Page Tư vấn Tối đa 1 LandingPage Tối đa 2 LandingPage Tối đa 4 LandingPage
Thiết kế hình ảnh Landing Page Tư vấn
Cài đặt CTA Tư vấn
Thiết lập quảng cáo Setup Chiến Dịch QC 1 Chiến dịch Tối đa 4 Chiến dịch Tối đa 8 Chiến dịch Tối đa 12 Chiến dịch
Ngân sách Quảng cáo Trả trực tiếp cho Google Trả trực tiếp cho Google Trả trực tiếp cho Google Trả trực tiếp cho Google
Thiết lập quảng cáo theo thông tin đã chốt
Google Search
GDN
Google Remarketing
Google Smart Shopping
Youtube Trueview
Youtube Discovery
Quảng cáo APP
Hỗ trợ xử lý lỗi tài khoản
Phân tích báo cáo Báo cáo phân tích hiệu quả quảng cáo Thứ 4 Hàng Tuần Thứ 3, Thứ 6 Hàng Tuần Thứ 3, Thứ 6 Hàng Tuần
Đề xuất tối ưu quảng cáo
Kiểm tra tối ưu chiến dịch
Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay

Bảng giá dịch vụ quảng cáo Google ADS

Gói Google ADS Setup
Ngân sách < 10.000.000đ
Thời gian triển khai Tối Đa 5 Ngày
Phí dịch vụ 2.000.000
Phân tích nhóm từ khoá muốn quảng cáo Check circle 2
Lên chiến lược quảng cáo Check circle 2
Hỗ trợ content Landing Page Tư vấn
Thiết kế hình ảnh Landing Page Tư vấn
Cài đặt CTA Tư vấn
Setup Chiến Dịch QC 1 Chiến dịch
Ngân sách Quảng cáo Trả trực tiếp cho Google
Thiết lập quảng cáo theo thông tin đã chốt Check circle 2
Google Search Check circle 2
GDN Check circle 2
Google Remarketing X-2
Google Smart Shopping X-2
Youtube Trueview X-2
Youtube Discovery X-2
Quảng cáo APP X-2
Hỗ trợ xử lý lỗi tài khoản Check circle 2
Báo cáo phân tích hiệu quả quảng cáo X-2
Đề xuất tối ưu quảng cáo X-2
Kiểm tra tối ưu chiến dịch X-2
Mua ngay
GÓI GOOGLE ADS CƠ BẢN
Ngân sách < 30.000.000 / THÁNG
Thời gian triển khai Tối Đa 1 Tháng
Phí dịch vụ 4.000.000
Phân tích nhóm từ khoá muốn quảng cáo Check circle 2
Lên chiến lược quảng cáo Check circle 2
Hỗ trợ content Landing Page Tối đa 1 LandingPage
Thiết kế hình ảnh Landing Page Check circle 2
Cài đặt CTA Check circle 2
Setup Chiến Dịch QC Tối đa 4 Chiến dịch
Ngân sách Quảng cáo Trả trực tiếp cho Google
Thiết lập quảng cáo theo thông tin đã chốt Check circle 2
Google Search Check circle 2
GDN Check circle 2
Google Remarketing X-2
Google Smart Shopping X-2
Youtube Trueview X-2
Youtube Discovery X-2
Quảng cáo APP X-2
Hỗ trợ xử lý lỗi tài khoản Check circle 2
Báo cáo phân tích hiệu quả quảng cáo Thứ 4 Hàng Tuần
Đề xuất tối ưu quảng cáo Check circle 2
Kiểm tra tối ưu chiến dịch Check circle 2
Mua ngay
GÓI GOOGLE ADS CHUẨN
Ngân sách < 50.000.000 / THÁNG
Thời gian triển khai Tối Đa 1 Tháng
Phí dịch vụ 6.000.000
Phân tích nhóm từ khoá muốn quảng cáo Check circle 2
Lên chiến lược quảng cáo Check circle 2
Hỗ trợ content Landing Page Tối đa 2 LandingPage
Thiết kế hình ảnh Landing Page Check circle 2
Cài đặt CTA Check circle 2
Setup Chiến Dịch QC Tối đa 8 Chiến dịch
Ngân sách Quảng cáo Trả trực tiếp cho Google
Thiết lập quảng cáo theo thông tin đã chốt X-2
Google Search Check circle 2
GDN Check circle 2
Google Remarketing Check circle 2
Google Smart Shopping Check circle 2
Youtube Trueview Check circle 2
Youtube Discovery X-2
Quảng cáo APP Check circle 2
Hỗ trợ xử lý lỗi tài khoản Check circle 2
Báo cáo phân tích hiệu quả quảng cáo Thứ 3, Thứ 6 Hàng Tuần
Đề xuất tối ưu quảng cáo Check circle 2
Kiểm tra tối ưu chiến dịch Check circle 2
Mua ngay
GÓI GOOGLE ADS VIP
Ngân sách > 50.000.000 / THÁNG
Thời gian triển khai Tối Đa 1 Tháng
Phí dịch vụ 8.000.000
Phân tích nhóm từ khoá muốn quảng cáo Check circle 2
Lên chiến lược quảng cáo Check circle 2
Hỗ trợ content Landing Page Tối đa 4 LandingPage
Thiết kế hình ảnh Landing Page Check circle 2
Cài đặt CTA Check circle 2
Setup Chiến Dịch QC Tối đa 12 Chiến dịch
Ngân sách Quảng cáo Trả trực tiếp cho Google
Thiết lập quảng cáo theo thông tin đã chốt Check circle 2
Google Search Check circle 2
GDN Check circle 2
Google Remarketing Check circle 2
Google Smart Shopping Check circle 2
Youtube Trueview Check circle 2
Youtube Discovery Check circle 2
Quảng cáo APP Check circle 2
Hỗ trợ xử lý lỗi tài khoản Check circle 2
Báo cáo phân tích hiệu quả quảng cáo Thứ 3, Thứ 6 Hàng Tuần
Đề xuất tối ưu quảng cáo Check circle 2
Kiểm tra tối ưu chiến dịch Check circle 2
Mua ngay
Rating 2

Nếu bạn chưa có tài khoản quảng cáo
thì hãy tham khảo góp này Arrow square down 1

Nhóm công việc Mô tả công việc
FB ads thiết lập
Hỗ trợ Set up
Set up tài khoản quảng cáo cá nhân (check tài khoản, add visa)
Checkbox 1
Hỗ trợ xử lý lỗi tài khoản Checkbox 1
Hỗ trợ Set up
Viết Content chạy Ads
Checkbox 1
Thiết kế ảnh QC theo Content Checkbox 1
Setup lịch đăng tự động tại khung giờ vàng Google Checkbox 1
Seeding cơ bản trước khi chạy Ads (TB 100 like, 10 cmt mỗi bài quảng cáo) Checkbox 1

Quy trình làm việc

Bước 1:

Tiếp nhận thông tin, tìm hiểu doanh nghiệp

…………………………..

Bước 3:

Phân tích doanh nghiệp, thị trường và nhắm vào mục tiêu quảng cáo

…………………………..

Bước 5:

Triển khai quảng cáo

…………………………..

Bước 7:

Báo cáo định kỳ

…………………………..

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

…………………………..

Bước 2:

Set up tài khoản

…………………………..

Bước 4:

Lên kế hoạch cụ thể, chuẩn bị nội dung

…………………………..

Bước 6:

Đo lường và tối ưu

Bước 1:

Tiếp nhận thông tin, tìm hiểu doanh nghiệp

……………………

Bước 2:

Set up tài khoản

……………………

Bước 3:

Phân tích doanh nghiệp, thị trường và nhắm vào mục tiêu quảng cáo

……………………

Bước 4:

Lên kế hoạch cụ thể, chuẩn bị nội dung

……………………

Bước 5:

Triển khai quảng cáo

……………………

Bước 6:

Đo lường và tối ưu

……………………

Bước 7:

Báo cáo định kỳ

……………………

………………………………………………………………………….

Các hình thức chạy quảng cáo Google Ads

Quảng cáo Google Tiếp cận

Quảng cáo
Google Tương tác Post

Quảng cáo
Google Tăng like Website

Quảng cáo
Click to Google

Quảng cáo
Click to Web

Quảng cáo
Video ThruPlay

Quảng cáo
Livestream Google

Tại sao nên chạy quảng cáo Google Ads