banner phòng marketing thuê ngoài
banner phòng marketing thuê ngoài

PHÒNG MARKETING THUÊ NGOÀI WIFIM JSC THÀNH CÔNG TĂNG DOANH THU

Dịch vụ Phòng Marketing Thuê Ngoài giải quyết bài toán khối lượng công việc và quy trình marketing online cho doanh nghiệp. WIFIM JSC đã thành công giúp xây dựng hệ thống, tăng doanh thu và duy trì phát triển cho các đối tác của chúng tôi với chi phí phù hợp với đối tác. WIFIM JSC sẽ phân tích chiến lược Marketing và thực thi marketing cho đối tác của chúng tôi

CASESTUDY THÀNH CÔNG CỦA WIFIM JSC

BÁO GIÁ PHÒNG MARKETING THUÊ NGOÀI

Bảng báo giá khung thể thiện khối lượng công việc dự kiến và chi phí cho quý khách tham khảo về dịch vụ phòng marketing thuê ngoài. Tùy vào KPI và yêu cầu của Quý Khách, Chúng tôi sẽ lên KẾ HOẠCH KHUNG và CHI TIẾT CÔNG VIỆC từng tháng. Công việc có thể LINH HOẠT trong phạm vi chi phí quý khách có thể lựa chọn sử dụng các dịch vụ như : SEO, Google ADS, Thiết kế Website, Facebook ADS, Social Marketing, Chăm Sóc Website, Design, Video Marketing,…

Triển khai Backlink40 Link / ThángPhân tích SWOT
Tư vấn Zalo Ads
Báo cáo tuần

MARKETING MINI
8.000.000 / Tháng
GÓI SEO MINI
Phân tích SWOT Check circle 2
Phân tích từ khoá Landing page Check circle 2
Phân tích từ khóa SEO Content Check circle 2
Đánh giá Offpage Check circle 2
Đánh giá Onsite Check circle 2
Kiểm tra thứ hạng từ khoá Check circle 2
Tối ưu Landing page 7 bài / Tháng
Tối ưu cơ bản website Check circle 2
Tối ưu Checklist Onsite Cơ Bản Check circle 2
Phối hợp tối ưu chức năng website Check circle 2
Phối hợp Tối ưu Checklist Onsite Nâng Cao Check circle 2
Tư vấn mua Vệ Tinh Check circle 2
Tư vấn mua Guest post Check circle 2
Tư vấn mua Textlink Check circle 2
Tư vấn mua bài PR báo Check circle 2
Triển khai OFFPAGE hàng tuần Check circle 2
 Hỗ trợ Google Ads Check circle 2
Hỗ trợ SEO Google Maps Check circle 2
Tư vấn Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi Check circle 2
 Báo cáo tuần Check circle 2
Review hiệu quả công việc Check circle 2
   
SOCIAL MARKETING Trải nghiệm
Tư vấn phân tích chiến lược Check circle 2
Tối ưu Fanpage Check circle 2
Thiết kế Phiễu bán hàng Check circle 2
Cài đặt Chatbot Check circle 2
Lên kế hoạch Content 6 bài / Tháng
Content thông tin 4 bài / Tháng
Content quảng cáo 2 bài / Tháng
Hình ảnh thiết kế 2 bộ ( 1 – 4 hình / bộ )
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu 4 hình
Hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu Check circle 2
Facebook Ads Lên camp và check (2 lần/tuần)
KPI Quảng cáo Theo KPI
Tăng like bài viết (TB 100like/bài) Check circle 2
Comment theo kịch bản Check circle 2
Tư vấn Branding Check circle 2
Tư vấn Xây dựng kênh Tik Tok Check circle 2
Tư vấn Xây dựng kênh Youtube Check circle 2
Tư vấn Email Marketiing Check circle 2
Tư vấn KOL,KOC, Influncer Check circle 2
Tư vấn Phễu Marketing Check circle 2
Review hiệu quả công việc Check circle 2
KPI Marketing Theo KPI
  Mua ngay
8.000.000 
Triển khai Backlink80 Link / ThángPhân tích SWOT
Tư vấn Zalo Ads
Báo cáo tuần

MARKETING CƠ BẢN
12.000.000 / Tháng
GÓI SEO CƠ BẢN
Phân tích SWOT Check circle 2
Phân tích từ khoá Landing page Check circle 2
Phân tích từ khóa SEO Content Check circle 2
Đánh giá Offpage Check circle 2
Đánh giá Onsite Check circle 2
Kiểm tra thứ hạng từ khoá Check circle 2
Tối ưu Landing page 11 bài / Tháng
Tối ưu cơ bản website Check circle 2
Tối ưu Checklist Onsite Cơ Bản Check circle 2
Phối hợp tối ưu chức năng website Check circle 2
Phối hợp Tối ưu Checklist Onsite Nâng Cao Check circle 2
Tư vấn mua Vệ Tinh Check circle 2
Tư vấn mua Guest post Check circle 2
Tư vấn mua Textlink Check circle 2
Tư vấn mua bài PR báo Check circle 2
Triển khai OFFPAGE hàng tuần Check circle 2
 Hỗ trợ Google Ads Check circle 2
Hỗ trợ SEO Google Maps Check circle 2
Tư vấn Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi Check circle 2
 Báo cáo tuần Check circle 2
Review hiệu quả công việc Check circle 2
   
SOCIAL MARKETING CƠ BẢN
Tư vấn phân tích chiến lược Check circle 2
Tối ưu Fanpage Check circle 2
Thiết kế Phiễu bán hàng Check circle 2
Cài đặt Chatbot Check circle 2
Lên kế hoạch Content 10 bài / Tháng
Content thông tin 6 bài / Tháng
Content quảng cáo 4 bài / Tháng
Hình ảnh thiết kế 4 bộ ( 1 – 4 hình / bộ )
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu 6 hình
Hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu 1 ấn phẩm
Facebook Ads Lên camp và check
KPI Quảng cáo Theo KPI
Tăng like bài viết (TB 100like/bài) Check circle 2
Comment theo kịch bản Check circle 2
Tư vấn Branding Check circle 2
Tư vấn Xây dựng kênh Tik Tok Check circle 2
Tư vấn Xây dựng kênh Youtube Check circle 2
Tư vấn Email Marketiing Check circle 2
Tư vấn KOL,KOC, Influncer Check circle 2
Tư vấn Phễu Marketing Check circle 2
Review hiệu quả công việc Check circle 2
KPI Marketing Theo KPI
  Mua ngay
Triển khai Backlink120 Link / ThángPhân tích SWOT
Tư vấn Zalo Ads
Báo cáo tuần

MARKETING TỐI ƯU
16.000.000 / Tháng
GÓI SEO TỐI ƯU
Phân tích SWOT Check circle 2
Phân tích từ khoá Landing page Check circle 2
Phân tích từ khóa SEO Content Check circle 2
Đánh giá Offpage Check circle 2
Đánh giá Onsite Check circle 2
Kiểm tra thứ hạng từ khoá Check circle 2
Tối ưu Landing page 15 bài / Tháng
Tối ưu cơ bản website Check circle 2
Tối ưu Checklist Onsite Cơ Bản Check circle 2
Phối hợp tối ưu chức năng website Check circle 2
Phối hợp Tối ưu Checklist Onsite Nâng Cao Check circle 2
Tư vấn mua Vệ Tinh Check circle 2
Tư vấn mua Guest post Check circle 2
Tư vấn mua Textlink Check circle 2
Tư vấn mua bài PR báo Check circle 2
Triển khai OFFPAGE hàng tuần Check circle 2
 Hỗ trợ Google Ads Check circle 2
Hỗ trợ SEO Google Maps Check circle 2
Tư vấn Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi Check circle 2
 Báo cáo tuần Check circle 2
Review hiệu quả công việc Check circle 2
   
SOCIAL MARKETING TỐI ƯU
Tư vấn phân tích chiến lược Check circle 2
Tối ưu Fanpage Check circle 2
Thiết kế Phiễu bán hàng Check circle 2
Cài đặt Chatbot Check circle 2
Lên kế hoạch Content 14 bài / Tháng
Content thông tin 8 bài / Tháng
Content quảng cáo 6 bài / Tháng
Hình ảnh thiết kế 6 bộ ( 1 – 4 hình / bộ )
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu 8 hình
Hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu 2 ấn phẩm
Facebook Ads Lên camp và check, Hỗ trợ đăng ký BM
KPI Quảng cáo Theo KPI
Tăng like bài viết (TB 100like/bài)  
Comment theo kịch bản 7 bài (mỗi bài 10 cmt)
Tư vấn Branding Check circle 2
Tư vấn Xây dựng kênh Tik Tok Check circle 2
Tư vấn Xây dựng kênh Youtube Check circle 2
Tư vấn Email Marketiing Check circle 2
Tư vấn KOL,KOC, Influncer Check circle 2
Tư vấn Phễu Marketing Check circle 2
Review hiệu quả công việc Check circle 2
KPI Marketing Theo KPI
  Mua ngay
16.000.000 
Triển khai Backlink200 Link / ThángPhân tích SWOT
Tư vấn Zalo Ads
Báo cáo tuần

MARKETING PHÁT TRIỂN
24.000.000 / Tháng
GÓI SEO PHÁT TRIỂN
Phân tích SWOT Check circle 2
Phân tích từ khoá Landing page Check circle 2
Phân tích từ khóa SEO Content Check circle 2
Đánh giá Offpage Check circle 2
Đánh giá Onsite Check circle 2
Kiểm tra thứ hạng từ khoá Check circle 2
Tối ưu Landing page 23 bài / Tháng
Tối ưu cơ bản website Check circle 2
Tối ưu Checklist Onsite Cơ Bản Check circle 2
Phối hợp tối ưu chức năng website Check circle 2
Phối hợp Tối ưu Checklist Onsite Nâng Cao Check circle 2
Tư vấn mua Vệ Tinh Check circle 2
Tư vấn mua Guest post Check circle 2
Tư vấn mua Textlink Check circle 2
Tư vấn mua bài PR báo Check circle 2
Triển khai OFFPAGE hàng tuần Check circle 2
 Hỗ trợ Google Ads Check circle 2
Hỗ trợ SEO Google Maps Check circle 2
Tư vấn Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi Check circle 2
 Báo cáo tuần Check circle 2
Review hiệu quả công việc Check circle 2
   
SOCIAL MARKETING PHÁT TRIỂN
Tư vấn phân tích chiến lược Check circle 2
Tối ưu Fanpage Check circle 2
Thiết kế Phiễu bán hàng Check circle 2
Cài đặt Chatbot Check circle 2
Lên kế hoạch Content 18 bài / Tháng
Content thông tin 10 bài / Tháng
Content quảng cáo 8 bài / Tháng
Hình ảnh thiết kế 8 bộ ( 1 – 4 hình / bộ )
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu 10 hình
Hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu 4 ấn phẩm
Facebook Ads Lên camp và check, Hỗ trợ đăng ký BM
KPI Quảng cáo Check circle 2
Tăng like bài viết (TB 100like/bài) Check circle 2
Comment theo kịch bản 9 bài (mỗi bài 10 cmt)
Tư vấn Branding Check circle 2
Tư vấn Xây dựng kênh Tik Tok Check circle 2
Tư vấn Xây dựng kênh Youtube Check circle 2
Tư vấn Email Marketiing Check circle 2
Tư vấn KOL,KOC, Influncer Check circle 2
Tư vấn Phễu Marketing Check circle 2
Review hiệu quả công việc Check circle 2
KPI Marketing Check circle 2
  Mua ngay
34.000.000 
Triển khai Backlink
Phân tích SWOT
Tư vấn Zalo Ads
Báo cáo tuần

THEO YÊU CẦU
Liên Hệ
GÓI SEO YÊU CẦU
Phân tích SWOT Check circle 2
Phân tích từ khoá Landing page Check circle 2
Phân tích từ khóa SEO Content Check circle 2
Đánh giá Offpage Check circle 2
Đánh giá Onsite Check circle 2
Kiểm tra thứ hạng từ khoá Check circle 2
Tối ưu Landing page Check circle 2
Tối ưu cơ bản website Check circle 2
Tối ưu Checklist Onsite Cơ Bản Check circle 2
Phối hợp tối ưu chức năng website Check circle 2
Phối hợp Tối ưu Checklist Onsite Nâng Cao Check circle 2
Tư vấn mua Vệ Tinh Check circle 2
Tư vấn mua Guest post Check circle 2
Tư vấn mua Textlink Check circle 2
Tư vấn mua bài PR báo Check circle 2
Triển khai OFFPAGE hàng tuần Check circle 2
 Hỗ trợ Google Ads Check circle 2
Hỗ trợ SEO Google Maps Check circle 2
Tư vấn Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi Check circle 2
 Báo cáo tuần Check circle 2
Review hiệu quả công việc Check circle 2
   
SOCIAL MARKETING THEO NHU CẦU
Tư vấn phân tích chiến lược Check circle 2
Tối ưu Fanpage Check circle 2
Thiết kế Phiễu bán hàng Check circle 2
Cài đặt Chatbot Check circle 2
Lên kế hoạch Content Check circle 2
Content thông tin Check circle 2
Content quảng cáo Check circle 2
Hình ảnh thiết kế Check circle 2
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu Check circle 2
Hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu Check circle 2
Facebook Ads Check circle 2
KPI Quảng cáo Check circle 2
Tăng like bài viết (TB 100like/bài) Check circle 2
Comment theo kịch bản Check circle 2
Tư vấn Branding Check circle 2
Tư vấn Xây dựng kênh Tik Tok Check circle 2
Tư vấn Xây dựng kênh Youtube Check circle 2
Tư vấn Email Marketiing Check circle 2
Tư vấn KOL,KOC, Influncer Check circle 2
Tư vấn Phễu Marketing Check circle 2
Review hiệu quả công việc Check circle 2
KPI Marketing Check circle 2
  Mua ngay
Task list Mô tả công việc Gói Phòng Marketing Mini Gói Phòng Marketing Cơ Bản Gói Phòng Marketing Chuẩn Gói Phòng Marketing Tối Ưu Gói Phòng Marketing VIP Gói Phòng Marketing Performance
Thông tin dịch vụ
Phí dịch vụ 8.000.000đ 12.000.000đ 16.000.000đ 24.000.000đ 34.000.000đ Theo Performance
Thời gian triển khai 1 tháng 1 tháng 1 tháng 1 tháng 1 tháng 1 tháng
Đội ngũ triển khai
Quản lý dự án 0 1 2 2 3 Tùy chọn
Account 1 2 2 2 2 Tùy chọn
Team CDS 1 2 3 4 4 Tùy chọn
Team Marketing & Media 1 2 3 4 4 Tùy chọn
Mô tả công Việc SEO + Social Marketing Chăm sóc web + Social Marketing Chăm sóc web + Social Marketing Chăm sóc web + Social Marketing Chăm sóc web + Social Marketing Chăm sóc web + Social Marketing
Task List Task GÓI CHĂM SÓC WEB MINI GÓI CHĂM SÓC WEB CƠ BẢN GÓI CHĂM SÓC WEB CHUẨN GÓI CHĂM SÓC WEB TỐI ƯU GÓI CHĂM SÓC WEB VIP GÓI CHĂM SÓC WEB Performance
4.000.000 / Tháng 6.000.000 / Tháng 8.000.000 / Tháng 12.000.000 / Tháng 17.000.000 / Tháng Theo Performance
Phân tích đánh giá dự án Phân tích đề Xuất mục tiêu Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Phân tích từ khoá Landing page Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Phân tích từ khóa SEO Content Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Đánh giá Offpage Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Đánh giá Onsite Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Kiểm tra thứ hạng từ khoá Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Tối ưu Landing page Phân tích Outline Landing Page SEO Tối đa 7 LPS Tối đa 11 LPS Tối đa 15 LPS Tối đa 23 LPS Tối đa 35 LPS Check circle 2
Viết bài / chỉnh sửa Content chuẩn SEO Check circle 2
Tối ưu Landing Page SEO Check circle 2
Phối hợp chỉnh sửa Landing Page SEO Check circle 2
Triển khai tối ưu Onpage hàng tuần Check circle 2
Tối ưu Onsite Tối ưu cơ bản website Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Tối ưu Checklist Onsite Cơ Bản Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Phối hợp tối ưu chức năng website Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Phối hợp Tối ưu Checklist Onsite Nâng Cao Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Backlink Triển khai Profile Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Triển khai BackLink M-H Check circle 2
Triển khai BackLink Blog 2.0 Check circle 2
Triển khai Backlink Forum/ Diễn Đàn Check circle 2
Triển khai Backlink Rao vặt Check circle 2
Đề Xuất mua Vệ Tinh Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Đề Xuất mua Guest post Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Đề Xuất mua Textlink Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Đề Xuất mua bài PR báo Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Triển khai OFFPAGE hàng tuần Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Tùy chọn /Tư Vấn thêm Tùy chọn Google Ads 2 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Tùy chọn SEO Google Maps 2 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Tư Vấn Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Báo cáo Báo cáo tuần Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Phân tích hiệu quả triển khai Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Phân tích mục tiêu đề Xuất Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Task list Mô tả công Việc Gói Socical Marketing Mini Social Marketing
Cơ Bản
Social Marketing
Chuẩn
Social Marketing
Tối ưu
Social Marketing
ViP
Social Marketing
Performance
Thông tin dịch vụ Phí dịch vụ 4,000,000 đ 6,000,000 đ 8,000,000 đ 12,000,000 đ 17,000,000 đ Theo Performance
Ngân sách quảng cáo đề xuất < 10.000.000 / Tháng < 20.000.000 / Tháng < 40.000.000 / Tháng <50.000.000 / Tháng <80.000.000 / Tháng >80.000.000 / Tháng
Thời gian triển khai 1 Tháng 1 Tháng 1 Tháng 1 Tháng 1 Tháng 1 Tháng
Phân tích đánh giá Phân Tích SWOT Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Tư Vấn phân tích chiến lược Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Tối ưu Fanpage Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Thiết kế phiễu bán hàng Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Cài đặt Chatbot Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Content Marketing Lên kế hoạch Content 6 bài / Tháng 10 bài / Tháng 14 bài / Tháng 22 bài / Tháng 30 bài / Tháng Check circle 2
Content thông tin 4 bài / Tháng 6 bài / Tháng 8 bài / Tháng 14 bài / Tháng 14 bài / Tháng Check circle 2
Content quảng cáo 2 bài / Tháng 4 bài / Tháng 6 bài / Tháng 8 bài / Tháng 16 bài / Tháng Check circle 2
Hình ảnh thiết kế 2 bộ ( 1 – 4 hình / bộ ) 4 bộ ( 1 – 4 hình / bộ ) 6 bộ ( 1 – 4 hình / bộ ) 8 bộ ( 1 – 4 hình / bộ ) 16 bộ ( 1 – 4 hình / bộ ) Check circle 2
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu 4 hình 6 hình 8 hình 14 hình 14 hình Check circle 2
Tuỳ chọn thiết kế / Edit Video 0 1 2 4 8 Check circle 2
Quảng cáo Quản lý chiến dịch quảng cáo Tối đa 2 Chiến Dịch Tối đa 4 Chiến Dịch Tối đa 6 Chiến dịch Tối đa 8 Chiến Dịch Tối đa 16 Chiến Dịch Check circle 2
Tăng like bài Viết Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Comment theo kịch bản Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Tối ưu Và Báo Cáo QC Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Tuỳ chọn thêm Đồng bộ Zalo OA 2 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Đồng bộ Tik Tok 2 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Đồng bộ Youtube 2 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Đồng bộ Bussiness Maps 2 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Tư Vấn KOL,KOC, Influncer 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Tư Vấn Phễu Marketing 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Báo cáo Báo cáo tuần Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Review hiệu quả công việc Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Báo cáo chi tiết công việc Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Báo cáo tùy chỉnh 2 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Lưu ý: Chi phí gói công việc không bao gồm ngân sách quảng cáo, Chiến dịch quảng cáo chạy tối thiểu 3-7 ngày. Các công việc có thể linh hoạt điều chỉnh để đạt được mục tiêu theo tháng của quý khách hàng.Gói công việc sẽ được duy trì hàng tháng trừ khi có phát sinh yêu cầu tạm dừng, thanh lý từ quý khách hàng. Các công việc sẽ theo tháng sẽ được WIFIM triển khai hàng tuần và báo cáo hàng tuần.

Lợi ích thiết thực từ phòng marketing thuê ngoài

Phòng marketing thuê ngoài có rất nhiều lợi ích thiết thực từ thời gian, tài chính, sự chuyên nghiệp đến kết quả Marketing cũng sẽ có những bước đột phá mới cho doanh nghiệp. Có thể kể đến một số lợi ích sau: 

Tiết kiệm chi phí doanh nghiệp

Phòng marketing thuê ngoài không chỉ để đạt được hiệu suất cao trong chiến lược quảng bá mà còn là một chiến lược thông minh giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng về chi phí. Việc này không chỉ tạo điều kiện cho sự linh hoạt tài chính mà còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp có thể tái đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng khác, như nâng cấp sản phẩm, nghiên cứu và phát triển, từ đó thúc đẩy sự đa dạng hóa và phát triển toàn diện của doanh nghiệp. Điều này giúp tối ưu hóa nguồn lực và đồng thời đảm bảo rằng mọi chi phí được sử dụng một cách có hiệu quả cao.

Sở hữu đội ngũ thuê ngoài chuyên nghiệp

Đầu tiên, đội ngũ của WIFIM JSC tập trung vào lĩnh vực quảng bá, đảm bảo sự chuyên sâu và hiểu biết sâu rộng về các chiến lược tiếp thị hiện đại. Sự chuyên nghiệp này giúp tối ưu hóa chiến dịch quảng bá và tạo ra những chiến lược độc đáo phản ánh đầy đủ nhu cầu và mong muốn của đối tượng mục tiêu.

Đồng thời, đội ngũ chuyên nghiệp còn mang lại sự đa dạng trong kiến thức và kỹ năng, từ việc sáng tạo nội dung đến phân tích dữ liệu. Điều này giúp doanh nghiệp đạt được sự linh hoạt và sự đa chiều trong chiến lược quảng bá của mình. Thêm vào đó, còn mang lại sự đáng tin cậy và chắc chắn, vì WIFIM JSC thường xuyên cập nhật kiến thức và theo dõi xu hướng mới nhất trong ngành. Điều này đảm bảo rằng doanh nghiệp luôn có những những phương tiện, ứng dụng để tiếp cận tới khách hàng nhanh nhất.

Giải đáp mọi thắc mắc về marketing 

Sử dụng dịch vụ phòng marketing thuê ngoài là một cách để giải quyết những thắc mắc về marketing trong doanh nghiệp. Đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực này không chỉ giúp giải quyết các vấn đề phức tạp mà còn đảm bảo rằng chiến lược quảng bá của bạn luôn đáp ứng được những xu hướng mới nhất trên thị trường.

Không chỉ cung cấp giải pháp cho mọi thắc mắc mà còn giúp doanh nghiệp duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với khách hàng và đối tác. Việc duy trì và cập nhật chiến lược quảng bá theo xu hướng thị trường giúp doanh nghiệp không chỉ tồn tại mà còn phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Lộ trình kế hoạch triển khai rõ ràng 

Việc xây dựng một lộ trình kế hoạch triển khai chi tiết là chìa khóa quan trọng để doanh nghiệp duy trì sự tổ chức và theo dõi hiệu suất quảng bá một cách hiệu quả. Lộ trình này không chỉ giúp dễ dàng theo dõi tiến độ mà còn tạo cơ hội để tối ưu hóa các bước triển khai, đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất đến chiến lược quảng bá của doanh nghiệp.

Tăng doanh thu cho doanh nghiệp

Việc sử dụng dịch vụ phòng marketing thuê ngoài là cách hiệu quả nhất để tăng doanh thu cho doanh nghiệp. 

Đầu tiên, qua việc thu hút khách hàng mới thông qua chiến lược quảng bá chuyên nghiệp, doanh nghiệp có cơ hội mở rộng thị trường và tăng cường danh tiếng của mình, tạo ra nguồn cung cấp tiềm năng đồng thời.

Thứ hai, sự chăm sóc khách hàng hiện tại thông qua các chiến lược tiếp thị tối ưu hóa giúp duy trì mối quan hệ chặt chẽ và tăng cường sự trung thành. Tăng giá trị từ khách hàng hiện tại mà còn mở ra cơ hội cho các giao dịch lặp lại và phát triển dài hạn.

Cuối cùng, việc có một chiến lược quảng bá tổng thể, chủ động và linh hoạt sẽ giúp doanh nghiệp thích ứng nhanh chóng với thay đổi trong nhu cầu thị trường, đảm bảo rằng mọi chiến lược đều được định hình để tối đa hóa cơ hội tăng doanh thu.

Báo cáo đầy đủ 

Báo cáo đầy đủ không chỉ là công cụ quản lý mà còn là yếu tố quan trọng trong chiến lược quảng bá của doanh nghiệp. Dịch vụ phòng marketing thuê ngoài từ WIFIM JSC đảm bảo rằng mọi dữ liệu quan trọng được theo dõi và báo cáo một cách toàn diện, từ đó giúp doanh nghiệp hiểu rõ hiệu suất của chiến lược quảng bá và điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết để đạt được kết quả tối ưu.

mkt-1

PHÒNG MARKETING THUÊ NGOÀI WIFIM JSC

✔️ Dịch vụ Marketing Thuê Ngoài hay Phòng Marketing Thuê Ngoài là mô hình dịch vụ Quý khách thuê một đội ngũ Marketing bên ngoài làm việc như nhân viên Marketing của quý khách và chi phí chỉ như một nhân sự.

✔️ Dịch vụ Phòng Marketing Thuê Ngoài thực hiện công việc hàng tuần, hàng tháng. Quý khách có thể kiểm tra công việc và kết quả, hàng ngày, hàng tuần thông qua file quản lý dự án.

✔️  Đội ngũ chuyên gia Marketing WIFIM JSC sẽ lên chủ động thực hiện lên kế hoạch dự án và chi tiết công việc Marketing hàng tháng theo cam kết rõ ràng và quản lý dự án theo quy trình marketing chuyên nghiệp, Quy trình làm việc Align – Scrum

✔️ Thông qua báo cáo về kết quả KPI Kết quả tương tác, quảng cáo, lượt liên hệ (Lead), công việc hoàn thành, Quý khách hài lòng và có thể duy trì dự án lâu dài. Quý khách có thể chủ động dừng dự án bất cứ lúc nào nếu không hài lòng về dịch vụ phòng marketing thuê ngoài của chúng tôi.

Kế Hoạch Và Danh Sách Công Việc Marketing Hàng Tháng.

✔️ Phòng Marketing Thuê Ngoài WIFIM JSC thực hiện lên kế hoạch dự án marketing dựa theo kênh triển khai, lĩnh vực ngành nghề và yêu cầu của quý khách. Kế hoạch khung dựa trên các công việc marketing cần thiết để xây dựng và phát triển kênh Marketing cho quý khách.

✔️ Danh sách công việc phòng marketing thuê ngoài – Tasklist công việc marketing là những công việc triển khai hàng tuần, hàng tháng. Dựa trên kế hoạch khung và yêu cầu từ quý khách. Đây là những công việc cần thiết, bắt buột phải triển khai để kênh marketing được tối ưu và phát triển.

✔️ Dựa theo yêu cầu qúy khách là Truyền thông, Marketing, PR thì chiến lược nội dung và quảng bá sẽ thay đổi để đáp ứng được kết quả yêu cầu của quý khách.

mkt-2

Dịch vụ Phòng Marketing Thuê Ngoài chi phí chỉ như 1 nhân sự

✔️ Giá Dịch vụ Phòng Marketing Thuê Ngoài sẽ phụ thuộc vào tasklist công việc Marketing đã cam kết với quý khách. Giá Dịch vụ Phòng Marketing Thuê Ngoài có mức chi phí chỉ từ 7.000.000đ quý khách sẽ sỡ hữu: Đội ngũ Social Marketing ( Content, Design, Media, Quảng Cáo,..). Đội ngũ Web (Content web, SEO, Backlink, Quản trị web,..).

✔️ Khối lượng tasklist công việc marketing sẽ ảnh hưởng đến quá trình xây dựng và phát triển các kênh marketing.

Dịch vụ phòng marketing thuê ngoài của WIFIM JSC

DỊCH VỤ SEO
100
🌟Tối ưu Onsite, Onpage và Offpage chuẩn SEO.
🌟Cải tiến, đột phá thứ hạng từ khóa trên Google.
🌟Lên kế hoạch SEO chuyên nghiệp, chi tiết từng giai đoạn.
🌟Xây dựng nguồn Backlink, site vệ tinh và guest post chất lượng.
🌟Cung cấp Content sáng tạo, chuẩn SEO chất lượng cao.
🌟Tăng độ nhận diện của thương hiệu trên các công cụ tìm kiếm.
DỊCH VỤ MEDIA
100
🌟Tạo bộ nhận diện thương hiệu ấn tượng.
🌟Quay dựng video chuyên nghiệp.
🌟Thiết kế các ấn phẩm truyền thông độc đáo và sáng tạo.
🌟Thiết kế hỗ trợ các chiến dịch quảng cáo trên Facebook.
GOOGLE ADS
100
🌟Nhanh lên top tìm kiếm Google.
🌟Ngân sách minh bạch, rõ ràng.
🌟Tiếp cận đúng nhóm khách hàng.
🌟Đa dạng hình thức quảng cáo: Adword, GDN, Shopping.
THIẾT KẾ WEBSITE
100
🌟Thiết kế Landing page.
🌟Đề cao trải nghiệm người dùng.
🌟Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
🌟Thiết kế giao diện theo yêu cầu, chuẩn SEO, chuyên nghiệp.
🌟Thiết kế theo yêu cầu và mong muốn của khách hàng
🌟Hoàn thành khi khách hàng hài lòng 100%
DỊCH VỤ SOCIAL MARKETING
100
🌟Đề xuất những giải pháp hữu ích cho khách hàng.
🌟Phân tích, đo lường hiệu quả của các chiến dịch.
🌟Phân tích mục tiêu và xây dựng chiến lược Marketing.
FACEBOOK ADS
100
🌟Chi phí minh bạch, rõ ràng.
🌟Cam kết bảo vệ Page, tài khoản khách hàng.
🌟Tăng tỷ lệ chốt đơn khách hàng.
🌟Lên chiến dịch quảng cáo hiệu quả, tiết kiệm chi phí.
🌟Quảng cáo thương hiệu, tiếp cận khách hàng tiềm năng
CHĂM SÓC WEBSITE
100
🌟Cải thiện Traffic và lượt hiển thị trên Google
🌟Content chuẩn SEO độ unique 95%.
🌟Cải thiện thứ hạng từ khóa
🌟Đề xuất chỉnh sửa giao diện Website chuẩn SEO, thân thiện với người dùng
🌟Chỉnh sửa, tối ưu giao diện Website
🌟Đánh giá và tối ưu UX/UI theo các tiêu chí có sẵn và tốt nhất cho Website
CHĂM SÓC FANPAGE
100
🌟Hướng đến các khách hàng đầy tiềm năng.
🌟Xây dựng chiến lược phát triển fanpage rõ ràng, khoa học.
🌟Nắm bắt, sáng tạo nội dung theo Trend, tăng tương tác.
🌟Tăng độ nhận diện thương hiệu
TIKTOK ADS
100
🌟Đề xuất, đưa ra định hướng chiến lược cụ thể cho khách hàng.
🌟Xây dựng nội dung Viral, theo Trend.
🌟Quảng cáo Livestream.

CÔNG VIỆC HÀNG TUẦN CỦA PHÒNG MARKETING THUÊ NGOÀI

WEBSITE

Tối ưu onpage
Offpage
Google Ads

SOCIAL

Tối ưu Fanpage
Content
Seeding
Facebook ads

HỖ TRỢ PLUS

Video
Design
Google Maps
Tư vấn bài PR

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CỦA PHÒNG MARKETING THUÊ NGOÀI

Rõ ràng và minh bạch cho trong triển khai công việc

icon-number-1

icon-number-2

icon-number-3

icon-number-4

Khởi động dự án phòng marketing thuê ngoài

Đội ngũ team phòng Marketing thuê ngoài WIFIM JSC bước đầu sẽ tiếp nhận dự án và tìm hiểu về điều lệ chiến dịch vì xây dựng điều lệ chiến dịch là quá trình phát triển một tài liệu chính thức, tài liệu thông tin sẽ trả lời cho các câu hỏi trong quy trình quản lý dự án, bao gồm các nội dung như: Mục tiêu tổng quát dự án, ngân sách, điểm mạnh, điểm yếu, những lợi ích thu được từ dự án…để từ đó xác định rõ vấn đề trong quá trình khởi động dự án.

Phân tích lên chiến lược từng hạng mục

Khi sử dụng dịch vụ phòng Marketing thuê ngoài tại WIFIM JSC sẽ có đội ngũ nhân viên thực hiện các công đoạn theo dõi, phân tích và báo cáo chi tiết về dự án, chẳng hạn như phân tích chiến lược xây dựng Website, phân tích hiệu suất quản cao, tỷ lệ tương tác trên Fanpage, lập phân tích rủi ro và cơ hội…

Thực hiện theo chiến lược

Mỗi chiến dịch sẽ được thực hiện với mục tiêu cụ thể như mức độ gia tăng nhận diện thương hiệu, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng, thúc đẩy doanh thu bán sản phẩm, dịch vụ… Từ đó phòng Marketing thuê ngoài của WIFIM JSC cam kết doanh số trong gói dịch cho khách hàng. Ngoài ra, để mở rộng tệp khách hàng, chúng tôi luôn thực hiện tối ưu chiến dịch quảng cáo liên tục với mục đích gia tăng hiệu quả Marketing Online, thu hút khách hàng, mở rộng độ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp.

Đánh giá dự án

Không nhiều đơn vị Marketing thực hiện các đánh giá, báo cáo kết quả qua từng tuần, từng tháng cho khách hàng. Nhưng tại WIFIM JSC, bạn sẽ nhận được báo cáo hiệu quả của chiến dịch chạy quảng cáo sản phẩm, dịch vụ mỗi tuần. Từ đó cùng với WIFIM JSC đưa ra những chiến dịch Marketing phù hợp.

Kinh nghiệm lựa chọn dịch vụ marketing thuê ngoài

Doanh nghiệp hãy cân nhắc và tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định lựa chọn đơn vị nào để sử dụng dịch vụ Marketing thuê ngoài. Để chọn đúng đơn vị uy tín, chất lượng hãy lưu ý những kinh nghiệm sau đây:

✨ Lựa chọn đơn vị uy tín: Hãy tham khảo các chiến dịch, dự án mà đơn vị đấy từng thực hiện và thành công trên Fanpage, Website. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo những người bạn, doanh nghiệp đã từng làm việc với đơn vị đấy sẽ xin thêm lời khuyên hữu ích.

✨ Lựa chọn đơn vị phù hợp với định hướng của doanh nghiệp mình: Bạn cần hiểu rõ doanh nghiệp mình cần gì trong thời gian sắp tới, nhu cầu và mong muốn có phù hợp với định hướng và phong cách làm việc của đơn vị đấy hay không, từ đó lựa chọn cho mình một đơn vị có dịch vụ Marketing thuê ngoài có kinh nghiệm về mảng sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu và khách hàng tiềm năng của bạn.

✨ Kinh phí thuê phòng Marketing bên ngoài: Viêc cân bằng giữa chi phí với doanh thu dự kiến sau khi thực hiện chiến dịch Marketing là điều quan trọng cần chú ý. Vì vậy hãy yêu cầu họ ra những con số dự kiến hoặc kết quả dự kiến tối thiểu cho một dự án để bạn có thể dự trù và đưa ra mức đầu tư phù hợp nhất cho từng loại hình dịch vụ phòng Marketing thuê ngoài.

Một số cam kết chính trong dịch vụ Marketing thuê ngoài tại WIFIM JSC có:
✔️ Cam kết nhắm đúng đối tượng tiềm năng và gia tăng doanh thu hiệu quả.
✔️ Đẩy mạnh Website lên TOP tìm kiếm bền vững, hiệu quả
✔️ Cam kết thứ hạng từ khóa, nâng cao hiệu quả tiếp thị, tăng độ nhận diện thương hiệu 
✔️ Chạy quảng cáo tối ưu, tăng tỷ lệ chốt đơn thành công

Chi phí của phòng marketing thuê ngoài tuỳ thuộc vào các yếu tố: 

✔️ Lĩnh vực kinh doanh 

✔️ KPI cam kết 

✔️ Dịch vụ và sản phẩm 

✔️ Khối lượng công việc 

✔️ Các kênh triển khai công việc marketing 

Chi phí triển khai sẽ dao động trong khoảng từ 8.000.000 VNĐ. Để được hỗ trợ tư vấn cụ thể cho từng ngành nghề hãy liên hệ với WIFIM JSC qua hotline: 0368.867.667 

 

✔️ Chỉ thanh toán sau khi bắt đầu 7 ngày
✔️ Hợp đồng đầy đủ
✔️ Xuất hóa đơn khi khách hàng yêu cầu