banner phòng marketing thuê ngoài
banner phòng marketing thuê ngoài

PHÒNG MARKETING THUÊ NGOÀI WIFIM THÀNH CÔNG TĂNG DOANH THU

Dịch vụ Phòng Marketing Thuê Ngoài WIFIM đã thành công triển khai SEO và Social Marketing tăng doanh thu cho nhiều doanh nghiệp: Viettablet, Phố Xe Điện , Siêu Mọt Sách, Đại Thành Group, Hoppy Craft Beer, Đẹp Store, Nhà Đẹp Sài Gòn, Everon….

 

CASESTUDY  THÀNH CÔNG CỦA WIFIM

BÁO GIÁ PHÒNG MARKETING THUÊ NGOÀI

Bảng báo giá khung thể thiện khối lượng công việc dự kiếnchi phí cho quý khách tham khảo .Tùy vào KPIyêu cầu của Quý Khách, Chúng tôi sẽ lên KẾ HOẠCH KHUNGCHI TIẾT CÔNG VIỆC từng tháng. Đặt Lịch Tư Vấn miễn phí Phòng Marketing Thuê Ngoài ngay

MARKETING MINI
7.000.000 / Tháng
GÓI SEO MINI
Phân tích SWOT
Phân tích từ khoá Landing page
Phân tích từ khóa SEO Content
Đánh giá Offpage
Đánh giá Onsite
Kiểm tra thứ hạng từ khoá
Tối ưu Landing page 7 bài / Tháng
Tối ưu cơ bản website
Tối ưu Checklist Onsite Cơ Bản
Phối hợp tối ưu chức năng website
Phối hợp Tối ưu Checklist Onsite Nâng Cao
Triển khai Backlink 40 Link / Tháng
Tư vấn mua Vệ Tinh
Tư vấn mua Guest post
Tư vấn mua Textlink
Tư vấn mua bài PR báo
Triển khai OFFPAGE hàng tuần
 Hỗ trợ Google Ads
Hỗ trợ SEO Google Maps
Tư vấn Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi
 Báo cáo tuần
Review hiệu quả công việc
SOCIAL MARKETING Trải nghiệm
Phân tích SWOT
Tư vấn phân tích chiến lược
Tối ưu Fanpage
Thiết kế Phiễu bán hàng
Cài đặt Chatbot
Lên kế hoạch Content 6 bài / Tháng
Content thông tin 4 bài / Tháng
Content quảng cáo 2 bài / Tháng
Hình ảnh thiết kế 2 bộ ( 1 – 4 hình / bộ )
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu 4 hình
Hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu
Facebook Ads Lên camp và check (2 lần/tuần)
KPI Quảng cáo Theo KPI
Tăng like bài viết (TB 100like/bài)
Comment theo kịch bản
Tư vấn Zalo Ads
Tư vấn Branding
Tư vấn Xây dựng kênh Tik Tok
Tư vấn Xây dựng kênh Youtube
Tư vấn Email Marketiing
Tư vấn KOL,KOC, Influncer
Tư vấn Phễu Marketing
Báo cáo tuần
Review hiệu quả công việc
KPI Marketing Theo KPI
Mua ngay
7.000.000 
Đặt Lịch Tư Vấn Ngay
MARKETING CƠ BẢN
11.000.000 / Tháng
GÓI SEO CƠ BẢN
Phân tích SWOT
Phân tích từ khoá Landing page
Phân tích từ khóa SEO Content
Đánh giá Offpage
Đánh giá Onsite
Kiểm tra thứ hạng từ khoá
Tối ưu Landing page 11 bài / Tháng
Tối ưu cơ bản website
Tối ưu Checklist Onsite Cơ Bản
Phối hợp tối ưu chức năng website
Phối hợp Tối ưu Checklist Onsite Nâng Cao
Triển khai Backlink 80 Link / Tháng
Tư vấn mua Vệ Tinh
Tư vấn mua Guest post
Tư vấn mua Textlink
Tư vấn mua bài PR báo
Triển khai OFFPAGE hàng tuần
 Hỗ trợ Google Ads
Hỗ trợ SEO Google Maps
Tư vấn Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi
 Báo cáo tuần
Review hiệu quả công việc
SOCIAL MARKETING CƠ BẢN
Phân tích SWOT
Tư vấn phân tích chiến lược
Tối ưu Fanpage
Thiết kế Phiễu bán hàng
Cài đặt Chatbot
Lên kế hoạch Content 10 bài / Tháng
Content thông tin 6 bài / Tháng
Content quảng cáo 4 bài / Tháng
Hình ảnh thiết kế 4 bộ ( 1 – 4 hình / bộ )
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu 6 hình
Hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu 1 ấn phẩm
Facebook Ads Lên camp và check
KPI Quảng cáo Theo KPI
Tăng like bài viết (TB 100like/bài)
Comment theo kịch bản
Tư vấn Zalo Ads
Tư vấn Branding
Tư vấn Xây dựng kênh Tik Tok
Tư vấn Xây dựng kênh Youtube
Tư vấn Email Marketiing
Tư vấn KOL,KOC, Influncer
Tư vấn Phễu Marketing
Báo cáo tuần
Review hiệu quả công việc
KPI Marketing Theo KPI
Mua ngay
Đặt Lịch Tư Vấn Ngay
MARKETING TỐI ƯU
15.000.000 / Tháng
GÓI SEO TỐI ƯU
Phân tích SWOT
Phân tích từ khoá Landing page
Phân tích từ khóa SEO Content
Đánh giá Offpage
Đánh giá Onsite
Kiểm tra thứ hạng từ khoá
Tối ưu Landing page 15 bài / Tháng
Tối ưu cơ bản website
Tối ưu Checklist Onsite Cơ Bản
Phối hợp tối ưu chức năng website
Phối hợp Tối ưu Checklist Onsite Nâng Cao
Triển khai Backlink 120 Link / Tháng
Tư vấn mua Vệ Tinh
Tư vấn mua Guest post
Tư vấn mua Textlink
Tư vấn mua bài PR báo
Triển khai OFFPAGE hàng tuần
 Hỗ trợ Google Ads
Hỗ trợ SEO Google Maps
Tư vấn Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi
 Báo cáo tuần
Review hiệu quả công việc
SOCIAL MARKETING TỐI ƯU
Phân tích SWOT
Tư vấn phân tích chiến lược
Tối ưu Fanpage
Thiết kế Phiễu bán hàng
Cài đặt Chatbot
Lên kế hoạch Content 14 bài / Tháng
Content thông tin 8 bài / Tháng
Content quảng cáo 6 bài / Tháng
Hình ảnh thiết kế 6 bộ ( 1 – 4 hình / bộ )
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu 8 hình
Hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu 2 ấn phẩm
Facebook Ads Lên camp và check, Hỗ trợ đăng ký BM
KPI Quảng cáo Theo KPI
Tăng like bài viết (TB 100like/bài)
Comment theo kịch bản 7 bài (mỗi bài 10 cmt)
Tư vấn Zalo Ads
Tư vấn Branding
Tư vấn Xây dựng kênh Tik Tok
Tư vấn Xây dựng kênh Youtube
Tư vấn Email Marketiing
Tư vấn KOL,KOC, Influncer
Tư vấn Phễu Marketing
Báo cáo tuần
Review hiệu quả công việc
KPI Marketing Theo KPI
Mua ngay
Đặt Lịch Tư Vấn Ngay
MARKETING PHÁT TRIỂN
23.000.000 / Tháng
GÓI SEO PHÁT TRIỂN
Phân tích SWOT
Phân tích từ khoá Landing page
Phân tích từ khóa SEO Content
Đánh giá Offpage
Đánh giá Onsite
Kiểm tra thứ hạng từ khoá
Tối ưu Landing page 23 bài / Tháng
Tối ưu cơ bản website
Tối ưu Checklist Onsite Cơ Bản
Phối hợp tối ưu chức năng website
Phối hợp Tối ưu Checklist Onsite Nâng Cao
Triển khai Backlink 200 Link / Tháng
Tư vấn mua Vệ Tinh
Tư vấn mua Guest post
Tư vấn mua Textlink
Tư vấn mua bài PR báo
Triển khai OFFPAGE hàng tuần
 Hỗ trợ Google Ads
Hỗ trợ SEO Google Maps
Tư vấn Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi
 Báo cáo tuần
Review hiệu quả công việc
SOCIAL MARKETING PHÁT TRIỂN
Phân tích SWOT
Tư vấn phân tích chiến lược
Tối ưu Fanpage
Thiết kế Phiễu bán hàng
Cài đặt Chatbot
Lên kế hoạch Content 18 bài / Tháng
Content thông tin 10 bài / Tháng
Content quảng cáo 8 bài / Tháng
Hình ảnh thiết kế 8 bộ ( 1 – 4 hình / bộ )
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu 10 hình
Hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu 4 ấn phẩm
Facebook Ads Lên camp và check, Hỗ trợ đăng ký BM
KPI Quảng cáo
Tăng like bài viết (TB 100like/bài)
Comment theo kịch bản 9 bài (mỗi bài 10 cmt)
Tư vấn Zalo Ads
Tư vấn Branding
Tư vấn Xây dựng kênh Tik Tok
Tư vấn Xây dựng kênh Youtube
Tư vấn Email Marketiing
Tư vấn KOL,KOC, Influncer
Tư vấn Phễu Marketing
Báo cáo tuần
Review hiệu quả công việc
KPI Marketing
Mua ngay
Đặt Lịch Tư Vấn Ngay
THEO YÊU CẦU
Liên Hệ
GÓI SEO YÊU CẦU
Phân tích SWOT
Phân tích từ khoá Landing page
Phân tích từ khóa SEO Content
Đánh giá Offpage
Đánh giá Onsite
Kiểm tra thứ hạng từ khoá
Tối ưu Landing page
Tối ưu cơ bản website
Tối ưu Checklist Onsite Cơ Bản
Phối hợp tối ưu chức năng website
Phối hợp Tối ưu Checklist Onsite Nâng Cao
Triển khai Backlink
Tư vấn mua Vệ Tinh
Tư vấn mua Guest post
Tư vấn mua Textlink
Tư vấn mua bài PR báo
Triển khai OFFPAGE hàng tuần
 Hỗ trợ Google Ads
Hỗ trợ SEO Google Maps
Tư vấn Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi
 Báo cáo tuần
Review hiệu quả công việc
SOCIAL MARKETING THEO NHU CẦU
Phân tích SWOT
Tư vấn phân tích chiến lược
Tối ưu Fanpage
Thiết kế Phiễu bán hàng
Cài đặt Chatbot
Lên kế hoạch Content
Content thông tin
Content quảng cáo
Hình ảnh thiết kế
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu
Hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu
Facebook Ads
KPI Quảng cáo
Tăng like bài viết (TB 100like/bài)
Comment theo kịch bản
Tư vấn Zalo Ads
Tư vấn Branding
Tư vấn Xây dựng kênh Tik Tok
Tư vấn Xây dựng kênh Youtube
Tư vấn Email Marketiing
Tư vấn KOL,KOC, Influncer
Tư vấn Phễu Marketing
Báo cáo tuần
Review hiệu quả công việc
KPI Marketing
Mua ngay
Đặt Lịch Tư Vấn Ngay
MARKETING MINI MARKETING CƠ BẢN MARKETING TỐI ƯU MARKETING PHÁT TRIỂN THEO YÊU CẦU
7.000.000 / Tháng 11.000.000 / Tháng   15.000.000 / Tháng 23.000.000 / Tháng Liên Hệ / Tháng
Task List SEO List Task SEO GÓI SEO MINI GÓI SEO CƠ BẢN GÓI SEO TỐI ƯU GÓI SEO PHÁT TRIỂN GÓI SEO THEO YÊU CẦU
Phân tích đánh giá dự án Phân tích SWOT
Phân tích từ khoá Landing page
Phân tích từ khóa SEO Content
Đánh giá Offpage
Đánh giá Onsite
Kiểm tra thứ hạng từ khoá
Tối ưu Landing page Phân tích Outline Landing Page SEO 7 bài / Tháng 11 bài / Tháng 15 bài / Tháng 23 bài / Tháng
Viết bài / chỉnh sửa Content chuẩn SEO
Tối ưu Landing Page SEO
Phối hợp chỉnh sửa Landing Page SEO
Triển khai tối ưu Onpage hàng tuần
Tối ưu Onsite Tối ưu cơ bản website
Tối ưu Checklist Onsite Cơ Bản
Phối hợp tối ưu chức năng website
Phối hợp Tối ưu Checklist Onsite Nâng Cao
Backlink Triển khai Profile 40 Link / Tháng 80 Link / Tháng 120 Link / Tháng 200 Link / Tháng
Triển khai BackLink MXH
Triển khai BackLink Blog 2.0
Triển khai Backlink Forum/ Diễn Đàn
Triển khai Backlink Rao Vặt
Tư vấn mua Vệ Tinh
Tư vấn mua Guest post
Tư vấn mua Textlink
Tư vấn mua bài PR báo
Triển khai OFFPAGE hàng tuần
Hỗ trợ /Tư Vấn thêm  Hỗ trợ Google Ads
Hỗ trợ SEO Google Maps
Tư vấn Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo  Báo cáo tuần
Review hiệu quả công việc
Task List List task Scocial Marketing SOCIAL MARKETING TRẢI NGHIỆM SOCIAL MARKETING CƠ BẢN SOCIAL MARKETING TỐI ƯU SOCIAL MARKETING PHÁT TRIỂN SOCIAL MARKETING THEO YÊU CẦU
Phân tích đánh giá Phân tích SWOT
Tư vấn phân tích chiến lược
Tối ưu Fanpage
Thiết kế Phiễu bán hàng
Cài đặt Chatbot
Content Marketing Lên kế hoạch Content 6 bài / Tháng 10 bài / Tháng 14 bài / Tháng 18 bài / Tháng
Content thông tin 4 bài / Tháng 6 bài / Tháng 8 bài / Tháng 10 bài / Tháng
Content quảng cáo 2 bài / Tháng 4 bài / Tháng 6 bài / Tháng 8 bài / Tháng
Hình ảnh thiết kế 2 bộ ( 1 – 4 hình / bộ ) 4 bộ ( 1 – 4 hình / bộ ) 6 bộ ( 1 – 4 hình / bộ ) 8 bộ ( 1 – 4 hình / bộ )
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu 4 hình 6 hình 8 hình 10 hình
Hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu 1 ấn phẩm 2 ấn phẩm 4 ấn phẩm
Quảng cáo Facebook Ads Lên camp và check (2 lần/tuần) Lên camp và check Lên camp và check, Hỗ trợ đăng ký BM Lên camp và check, Hỗ trợ đăng ký BM
KPI Quảng cáo Theo KPI Theo KPI Theo KPI
Tăng like bài viết (TB 100like/bài)
Comment theo kịch bản 7 bài (mỗi bài 10 cmt) 9 bài (mỗi bài 10 cmt)
Tư vấn thêm Tư vấn Zalo Ads
Tư vấn Branding
Tư vấn Xây dựng kênh Tik Tok
Tư vấn Xây dựng kênh Youtube
Tư vấn Email Marketiing
Tư vấn KOL,KOC, Influncer
Tư vấn Phễu Marketing
Báo cáo Báo cáo tuần
Review hiệu quả công việc
KPI Marketing Theo KPI Theo KPI Theo KPI
Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay
7.000.000 
Đặt Lịch Tư Vấn Ngay
Đặt Lịch Tư Vấn Ngay
Đặt Lịch Tư Vấn Ngay
Đặt Lịch Tư Vấn Ngay
Đặt Lịch Tư Vấn Ngay
mkt-1

PHÒNG MARKETING THUÊ NGOÀI WIFIM

✔️ Dịch vụ Marketing Thuê Ngoài hay Phòng Marketing Thuê Ngoài là mô hình dịch vụ Quý khách thuê một đội ngũ Marketing bên ngoài làm việc như nhân viên Marketing của quý khách và chi phí chỉ như một nhân sự.

✔️ Dịch vụ Phòng Marketing Thuê Ngoài thực hiện công việc hàng tuần, hàng tháng. Quý khách có thể kiểm tra công việc và kết quả, hàng ngày, hàng tuần thông qua file quản lý dự án.

✔️  Đội ngũ chuyên gia Marketing WIFIM sẽ lên chủ động thực hiện lên kế hoạch dự án và chi tiết công việc Marketing hàng tháng theo cam kết rõ ràng và quản lý dự án theo quy trình marketing chuyên nghiệp, Quy trình làm việc Align – Scrum

✔️ Thông qua báo cáo về kết quả KPI Kết quả tương tác, quảng cáo, lượt liên hệ (Lead), công việc hoàn thành, Quý khách hài lòng và có thể duy trì dự án lâu dài. Quý khách có thể chủ động dừng dự án bất cứ lúc nào nếu không hài lòng.

Kế Hoạch Và Danh Sách Công Việc Marketing Hàng Tháng.

✔️ Phòng Marketing Thuê Ngoài WIFIM thực hiện lên kế hoạch dự án marketing dựa theo kênh triển khai, lĩnh vực ngành nghề và yêu cầu của quý khách. Kế hoạch khung dựa trên các công việc marketing cần thiết để xây dựng và phát triển kênh Marketing cho quý khách.

✔️ Danh sách công việc marketing – Tasklist công việc marketing là những công việc triển khai hàng tuần, hàng tháng. dựa trên kế hoạch khung và yêu cầu từ quý khách. Đây là những công việc cần thiết, bắt buột phải triển khai để kênh marketing được tối ưu và phát triển

✔️ Dựa theo yêu cầu qúy khách là Truyền thông, Marketing, PR thì chiến lược nội dung và quảng bá sẽ thay đổi để đáp ứng được kết quả yêu cầu của quý khách

 

 

mkt-2

Dịch vụ Phòng Marketing Thuê Ngoài chi phí chỉ như 1 nhân sự

✔️ Giá Dịch vụ Phòng Marketing Thuê Ngoài sẽ phụ thuộc vào tasklist công việc Marketing đã cam kết với quý khách. Giá Dịch vụ Phòng Marketing Thuê Ngoài có mức chi phí chỉ từ 7.000.000đ quý khách sẽ sỡ hữu : Đội ngũ Social Marketing  ( Content, Design, Media, Quảng Cáo,..). Đội ngũ Web ( Content web, SEO, Backlink, Quản trị web,..).

✔️ Khối lượng tasklist công việc marketing sẽ ảnh hưởng đến quá trình xây dựng và phát triển các kênh marketing.

CÔNG VIỆC MARKETING HÀNG TUẦN CỦA CHÚNG TÔI

WEBSITE

Tối ưu onpage
Offpage
Google Ads

SOCIAL

Tối ưu Fanpage
Content
Seeding
Facebook ads

HỖ TRỢ PLUS

Video
Design
Google Maps
Tư vấn bài PR

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Rõ ràng và minh bạch cho trong triển khai công việc

 

icon-number-1

 

 

 

icon-number-2

icon-number-3

 

 

 

 

icon-number-4

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

     tick-icon-2WIFIM JSC cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

     tick-icon-2 Báo cáo công việc hàng tuần, giúp quý khách hàng tăng trưởng doanh thu

     tick-icon-2 Chỉ thanh toán sau khi bắt đầu 7 ngày

     tick-icon-2 Hợp đồng đầy đủ

     tick-icon-2 Xuất hóa đơn khi khách hàng yêu cầu