banner

Bảng giá dịch vụ quảng cáo Facebook ADS

Bảng giá gói dịch vụ quảng cáo Facebook ADS bồm gồm chi phí Content, Design, Quản lý chiến dịch quảng cáo. Ngân sách quảng cáo trả trực tiếp cho Facebook. Tùy vào yêu cầu và mục đích có thể linh hoạt điều chỉnh công việc phù hợp. Quý khách sở hữu một đội ngũ chuyên nghiệp hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp.

Cơ Bản
Phù hợp cho hộ kinh doanh 

6.000.000 /tháng

Check circle 2  Thiết kế ảnh và viết 2 Content QC

Check circle 2  Quản lý 4 chiến dịch Quảng Cáo

Check circle 2  Quản lý ngân sách < 40.000.000đ

Check circle 2  Theo dõi và tối ưu quảng cáo

Chuẩn
Phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ

8.000.000 /tháng

Check circle 2  Thiết kế ảnh và viết 8 Content QC 

Check circle 2  Quản lý 12 chiến dịch Quảng Cáo

Check circle 2  Quản lý ngân sách <60.000.000đ

Check circle 2  Theo dõi và tối ưu quảng cáo

VIP
Phù hợp cho doanh nghiệp vừa trở lên

17.000.000 /tháng

Check circle 2  Thiết kế ảnh và viết 22 Content QC 

Check circle 2  Quản lý 30 chiến dịch quảng cáo

Check circle 2  Quản lý ngân sách <200.000.000đ

Check circle 2  Theo dõi tối ưu quảng cáo

KHÁCH HÀNG ĐÃ THÀNH CÔNG KHI SỬ DỤNG FACEBOOK ADS CỦA WIFIM

Bảng giá dịch vụ quảng cáo facebook

Nhóm công việc Mô tả công việc FB Ads Mini  FB Ads Cơ Bản Gói FB Ads Chuẩn FB Ads Tối Ưu  FB Ads VIP Perfomacne
Thông tin dịch vụ
Ngân sách đề xuất < 20.000.000  < 40.000.000  <60.000.000  <100.000.000  <200.000.000  Theo Yêu Cầu 
Phí dịch vụ / Tháng 4.000.000đ 6.000.000đ 8.000.000đ 12.000.000đđ 17.000.000đđ Theo chiến dịch
Thời Gian Triển Khai 1 Tháng 1 Tháng 1 Tháng 1 Tháng 1 Tháng Theo chiến dịch
Set up ( Nếu có)
Set up tài khoản quảng cáo cá nhân (check tài khoản, add visa) Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Set up tài khoản BM (đăng ký BM, add Page, add thẻ) Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Cài đặt Pixel Facebook (điều kiện cần có BM) Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Xử lý lỗi tài khoản trong quá trình triển khai Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Kế hoạch
Đề xuất chiến dịch quảng cáo Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Kế hoạch nội dung quảng cáo Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Phối hợp lên chiến dịch Sales & Marketing Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Chuẩn bị nội dung
Viết Content Marketing 2 bài 5 bài 8 bài 12 bài 22 bài Check circle 2
Thiết kế ảnh QC theo Content Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Setup lịch đăng tự động tại khung giờ vàng Facebook Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Seeding cơ bản trước khi chạy Ads (TB 100 like, 10 cmt mỗi bài quảng cáo) Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Thiết lập quảng cáo
Đa dạng hình thức triển khai Quảng Cáo
– Post tương tác
– Quảng cáo Mess
– Click to web; v.v….
Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Quản lý Chiến dịch quảng cáo Tối đa 4 Chiến dịch Tối đa 8 Chiến dịch Tối đa 12 Chiến dịch Tối đa 20 Chiến dịch Tối đa 30 Chiến dịch Check circle 2
Ngân sách Quảng cáo Trả trực tiếp cho Facebook Trả trực tiếp cho Facebook Trả trực tiếp cho Facebook Trả trực tiếp cho Facebook Trả trực tiếp cho Facebook Check circle 2
Thiết lập quảng cáo theo thông tin đã chốt Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Thiết lập Chat Bot Theo chiến dịch Theo chiến dịch Theo chiến dịch Theo chiến dịch Theo chiến dịch Theo chiến dịch
Phân tích báo cáo
Kiểm tra và tối ưu chiến dịch Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Đề xuất tối ưu quảng cáo Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Tối ưu và Báo Cáo QC Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Rating 2

Nếu bạn chưa có tài khoản quảng cáo
thì hãy tham khảo góp này Arrow square down 1

Nhóm công việc Mô tả công việc
FB ads thiết lập
Hỗ trợ Set up
Set up tài khoản quảng cáo cá nhân (check tài khoản, add visa)
Checkbox 1
Hỗ trợ xử lý lỗi tài khoản Checkbox 1
Hỗ trợ Set up
Viết Content chạy Ads
Checkbox 1
Thiết kế ảnh QC theo Content Checkbox 1
Setup lịch đăng tự động tại khung giờ vàng Facebook Checkbox 1
Seeding cơ bản trước khi chạy Ads (TB 100 like, 10 cmt mỗi bài quảng cáo) Checkbox 1

Quy trình làm việc

Bước 1:

Tiếp nhận thông tin, tìm hiểu doanh nghiệp

…………………………..

Bước 3:

Phân tích doanh nghiệp, thị trường và nhắm vào mục tiêu quảng cáo

…………………………..

Bước 5:

Triển khai quảng cáo

…………………………..

Bước 7:

Báo cáo định kỳ

…………………………..

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

…………………………..

Bước 2:

Set up tài khoản

…………………………..

Bước 4:

Lên kế hoạch cụ thể, chuẩn bị nội dung

…………………………..

Bước 6:

Đo lường và tối ưu

Bước 1:

Tiếp nhận thông tin, tìm hiểu doanh nghiệp

……………………

Bước 2:

Set up tài khoản

……………………

Bước 3:

Phân tích doanh nghiệp, thị trường và nhắm vào mục tiêu quảng cáo

……………………

Bước 4:

Lên kế hoạch cụ thể, chuẩn bị nội dung

……………………

Bước 5:

Triển khai quảng cáo

……………………

Bước 6:

Đo lường và tối ưu

……………………

Bước 7:

Báo cáo định kỳ

……………………

………………………………………………………………………….

Các hình thức chạy quảng cáo Facebook

Quảng cáo Facebook Tiếp cận

Quảng cáo
Facebook Tương tác Post

Quảng cáo
Facebook Tăng like Fanpage

Quảng cáo
Click to Messenger

Quảng cáo
Click to Web

Quảng cáo
Video ThruPlay

Quảng cáo
Livestream Facebook

Tại sao nên chạy quảng cáo Facebook Ads