banner

Bảng Giá

Toàn bộ ngân sách sẽ được nạp 100% cho Facebook để chạy Facebook Ads

Khách hàng chi trả đúng chi phí quảng cáo mà Facebook lấy + phí dịch vụ

Đối với khách không có dữ liệu cũ đề xuất chạy 2 tuần để có số liệu trước khi bắt đầu dịch vụ, Và % ngân sách là KPI thưởng khi đạt

Cơ Bản
Phù hợp cho hộ kinh doanh

3.500.000 /tháng

Check circle 2  Thiết kế ảnh và viết Content QC (< 4 bài)

Check circle 2  Lên Chiến dịch quảng cáo

2 Set up tài khoản BM 

2 Cài đặt liên kết Shopee chạy CPAS

Chuẩn
Phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ

5.500.000 /tháng

Check circle 2  Thiết kế ảnh và viết Content QC (< 8 bài)

Check circle 2 Lên Chiến dịch quảng cáo

Check circle 2 Cài đặt liên kết Shopee chạy CPAS

Check circle 2 Kiểm tra và tối ưu quảng cáo 2 ngày 1 lần

VIP
Phù hợp cho doanh nghiệp vừa trở lên

7.500.000 /tháng

Check circle 2  Thiết kế ảnh và viết Content QC (< 12 bài)

Check circle 2  Lên Chiến dịch quảng cáo

Check circle 2  Lên chiến lược quảng cáo theo yêu cầu

Check circle 2  Kiểm tra và tối ưu quảng cáo 2 ngày 1 lần

Cơ Bản
Phù hợp cho hộ kinh doanh

3.500.000 /tháng

Check circle 2  Thiết kế ảnh và viết Content QC (< 4 bài)

Check circle 2  Lên Chiến dịch quảng cáo

2 Set up tài khoản BM 

2 Cài đặt liên kết Shopee chạy CPAS

Chuẩn
Phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ

5.500.000 /tháng

Check circle 2  Thiết kế ảnh và viết Content QC (< 8 bài)

Check circle 2 Lên Chiến dịch quảng cáo

Check circle 2 Cài đặt liên kết Shopee chạy CPAS

Check circle 2 Kiểm tra và tối ưu quảng cáo 2 ngày 1 lần

VIP
Phù hợp cho doanh nghiệp vừa trở lên

7.500.000 /tháng

Check circle 2  Thiết kế ảnh và viết Content QC (< 12 bài)

Check circle 2  Lên Chiến dịch quảng cáo

Check circle 2  Lên chiến lược quảng cáo theo yêu cầu

Check circle 2  Kiểm tra và tối ưu quảng cáo 2 ngày 1 lần

Cơ Bản
Phù hợp cho hộ kinh doanh

Liên hệ /năm

Check circle 2  Thiết kế ảnh và viết Content QC (< 4 bài)

Check circle 2  Lên Chiến dịch quảng cáo

2 Set up tài khoản BM 

2 Cài đặt liên kết Shopee chạy CPAS

Chuẩn
Phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ

Liên hệ /năm

Check circle 2  Thiết kế ảnh và viết Content QC (< 8 bài)

Check circle 2 Lên Chiến dịch quảng cáo

Check circle 2 Cài đặt liên kết Shopee chạy CPAS

Check circle 2 Kiểm tra và tối ưu quảng cáo 2 ngày 1 lần

VIP
Phù hợp cho doanh nghiệp vừa trở lên

Liên hệ /năm

Check circle 2  Thiết kế ảnh và viết Content QC (< 12 bài)

Check circle 2  Lên Chiến dịch quảng cáo

Check circle 2  Lên chiến lược quảng cáo theo yêu cầu

Check circle 2  Kiểm tra và tối ưu quảng cáo 2 ngày 1 lần

Cơ Bản
Phù hợp cho hộ kinh doanh

Liên hệ /năm

Check circle 2  Thiết kế ảnh và viết Content QC (< 4 bài)

Check circle 2  Lên Chiến dịch quảng cáo

2 Set up tài khoản BM 

2 Cài đặt liên kết Shopee chạy CPAS

Chuẩn
Phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ

Liên hệ /năm

Check circle 2  Thiết kế ảnh và viết Content QC (< 8 bài)

Check circle 2 Lên Chiến dịch quảng cáo

Check circle 2 Cài đặt liên kết Shopee chạy CPAS

Check circle 2 Kiểm tra và tối ưu quảng cáo 2 ngày 1 lần

VIP
Phù hợp cho doanh nghiệp vừa trở lên

Liên hệ /năm

Check circle 2  Thiết kế ảnh và viết Content QC (< 12 bài)

Check circle 2  Lên Chiến dịch quảng cáo

Check circle 2  Lên chiến lược quảng cáo theo yêu cầu

Check circle 2  Kiểm tra và tối ưu quảng cáo 2 ngày 1 lần

Bảng giá dịch vụ quảng cáo facebook

Nhóm công việc Mô tả công việc Gói FB ads thiết lập Gói FB Ads cơ bản Gói FB Ads Chuẩn Gói FB Ads VIP
Thông tin dịch vụ Ngân sách < 10.000.000 / Tháng < 30.000.000 / Tháng < 50.000.000 / Tháng > 50.000.000 / Tháng
Phí dịch vụ 1.500.000 3.500.000 5.500.000 7.500.000
Set up Set up tài khoản quảng cáo cá nhân (check tài khoản, add visa)
Set up tài khoản BM (đăng ký BM, add Page, add thẻ)
Cài đặt Pixel Facebook (điều kiện cần có BM)
Cài đặt liên kết Shopee chạy CPAS (điều kiện cần có BM, gian hàng Shopee)
Xử lý lỗi tài khoản trong quá trình triển khai
Phối hợp lên chiến dịch  
Phân tích Phân tích sản phẩm dịch vụ muốn quảng cáo
Lên chiến lược quảng cáo
Chuẩn bị nội dung Viết Content chạy Ads Tối đa 1 bài Tối đa 4 bài Tối đa 8 bài Tối đa 12 bài
Thiết kế ảnh QC theo Content
Setup lịch đăng tự động tại khung giờ vàng Facebook
Seeding cơ bản trước khi chạy Ads (TB 100 like, 10 cmt mỗi bài quảng cáo)
Thiết lập quảng cáo Đa dạng hình thức triển khai Quảng Cáo
– Post tương tác 
– Quảng cáo Mess 
– Click to web; v.v….
Thời Gian Triển Khai Tối Đa 5 Ngày Tối Đa 1 Tháng Tối Đa 1 Tháng Tối Đa 1 Tháng
Lên Chiến dịch quảng cáo 1 Chiến dịch / 1 Lần Tối đa 4 Chiến dịch Tối đa 8 Chiến dịch Tối đa 12 Chiến dịch
Ngân sách Quảng cáo Trả trực tiếp cho Facebook Trả trực tiếp cho Facebook Trả trực tiếp cho Facebook Trả trực tiếp cho Facebook
Thiết lập quảng cáo theo thông tin đã chốt
Thiết lập Chat Bot Theo chiến dịch Theo chiến dịch Theo chiến dịch Theo chiến dịch
Phân tích báo cáo Kiểm tra và tối ưu chiến dịch
Đề xuất tối ưu quảng cáo
Báo cáo phân tích hiệu quả quảng cáo Thứ 4 Hàng Tuần Thứ 3, Thứ 6 Hàng Tuần Thứ 3, Thứ 6 Hàng Tuần.
    Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay

Bảng giá dịch vụ quảng cáo facebook

Nhóm công việc Mô tả công việc Gói FB ads thiết lập Gói FB Ads cơ bản Gói FB Ads Chuẩn Gói FB Ads VIP
Thông tin dịch vụ Ngân sách < 10.000.000 / Tháng < 30.000.000 / Tháng < 50.000.000 / Tháng > 50.000.000 / Tháng
Phí dịch vụ 1.500.000 3.500.000 5.500.000 7.500.000
Set up Set up tài khoản quảng cáo cá nhân (check tài khoản, add visa)
Set up tài khoản BM (đăng ký BM, add Page, add thẻ)
Cài đặt Pixel Facebook (điều kiện cần có BM)
Cài đặt liên kết Shopee chạy CPAS (điều kiện cần có BM, gian hàng Shopee)
Xử lý lỗi tài khoản trong quá trình triển khai
Phối hợp lên chiến dịch  
Phân tích Phân tích sản phẩm dịch vụ muốn quảng cáo
Lên chiến lược quảng cáo
Chuẩn bị nội dung Viết Content chạy Ads Tối đa 1 bài Tối đa 4 bài Tối đa 8 bài Tối đa 12 bài
Thiết kế ảnh QC theo Content
Setup lịch đăng tự động tại khung giờ vàng Facebook
Seeding cơ bản trước khi chạy Ads (TB 100 like, 10 cmt mỗi bài quảng cáo)
Thiết lập quảng cáo Đa dạng hình thức triển khai Quảng Cáo
– Post tương tác 
– Quảng cáo Mess 
– Click to web; v.v….
Thời Gian Triển Khai Tối Đa 5 Ngày Tối Đa 1 Tháng Tối Đa 1 Tháng Tối Đa 1 Tháng
Lên Chiến dịch quảng cáo 1 Chiến dịch / 1 Lần Tối đa 4 Chiến dịch Tối đa 8 Chiến dịch Tối đa 12 Chiến dịch
Ngân sách Quảng cáo Trả trực tiếp cho Facebook Trả trực tiếp cho Facebook Trả trực tiếp cho Facebook Trả trực tiếp cho Facebook
Thiết lập quảng cáo theo thông tin đã chốt
Thiết lập Chat Bot Theo chiến dịch Theo chiến dịch Theo chiến dịch Theo chiến dịch
Phân tích báo cáo Kiểm tra và tối ưu chiến dịch
Đề xuất tối ưu quảng cáo
Báo cáo phân tích hiệu quả quảng cáo Thứ 4 Hàng Tuần Thứ 3, Thứ 6 Hàng Tuần Thứ 3, Thứ 6 Hàng Tuần.
    Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay

Bảng giá dịch vụ quảng cáo facebook

GÓI FB ADS THIẾT LẬP
Ngân sách < 10.000.000 / THÁNG
Phí dịch vụ 1.500.000
Set up tài khoản quảng cáo cá nhân (check tài khoản, add visa)
Set up tài khoản BM (đăng ký BM, add Page, add thẻ)
Cài đặt Pixel Facebook (điều kiện cần có BM)
Cài đặt liên kết Shopee chạy CPAS (điều kiện cần có BM, gian hàng Shopee)
Xử lý lỗi tài khoản trong quá trình triển khai
Phối hợp lên chiến dịch
Phân tích sản phẩm dịch vụ muốn quảng cáo
Lên chiến lược quảng cáo
Viết Content chạy Ads Tối đa 1 bài
Thiết kế ảnh QC theo Content
Setup lịch đăng tự động tại khung giờ vàng Facebook
Seeding cơ bản trước khi chạy Ads (TB 100 like, 10 cmt mỗi bài quảng cáo)
Đa dạng hình thức triển khai Quảng Cáo
– Post tương tác 
– Quảng cáo Mess 
– Click to web; v.v….
Thời Gian Triển Khai Tối Đa 5 Ngày
Lên Chiến dịch quảng cáo 1 Chiến dịch / 1 Lần
Ngân sách Quảng cáo Trả trực tiếp cho Facebook
Thiết lập quảng cáo theo thông tin đã chốt
Thiết lập Chat Bot Theo chiến dịch
Kiểm tra và tối ưu chiến dịch
Đề xuất tối ưu quảng cáo
Báo cáo phân tích hiệu quả quảng cáo
  Mua ngay
GÓI FB ADS CƠ BẢN
Ngân sách < 30.000.000 / THÁNG
Phí dịch vụ 3.500.000
Set up tài khoản quảng cáo cá nhân (check tài khoản, add visa)
Set up tài khoản BM (đăng ký BM, add Page, add thẻ)
Cài đặt Pixel Facebook (điều kiện cần có BM)
Cài đặt liên kết Shopee chạy CPAS (điều kiện cần có BM, gian hàng Shopee)
Xử lý lỗi tài khoản trong quá trình triển khai
Phối hợp lên chiến dịch
Phân tích sản phẩm dịch vụ muốn quảng cáo
Lên chiến lược quảng cáo
Viết Content chạy Ads Tối đa 4 bài
Thiết kế ảnh QC theo Content
Setup lịch đăng tự động tại khung giờ vàng Facebook
Seeding cơ bản trước khi chạy Ads (TB 100 like, 10 cmt mỗi bài quảng cáo)
Đa dạng hình thức triển khai Quảng Cáo
– Post tương tác 
– Quảng cáo Mess 
– Click to web; v.v….
Thời Gian Triển Khai Tối Đa 1 tháng
Lên Chiến dịch quảng cáo Tối đa 4 chiến dịch
Ngân sách Quảng cáo Trả trực tiếp cho Facebook
Thiết lập quảng cáo theo thông tin đã chốt
Thiết lập Chat Bot Theo chiến dịch
Kiểm tra và tối ưu chiến dịch
Đề xuất tối ưu quảng cáo
Báo cáo phân tích hiệu quả quảng cáo Thứ 4 Hàng Tuần
  Mua ngay
GÓI FB ADS CHUẨN
Ngân sách < 50.000.000 / Tháng
Phí dịch vụ 5.500.000
Set up tài khoản quảng cáo cá nhân (check tài khoản, add visa)
Set up tài khoản BM (đăng ký BM, add Page, add thẻ)
Cài đặt Pixel Facebook (điều kiện cần có BM)
Cài đặt liên kết Shopee chạy CPAS (điều kiện cần có BM, gian hàng Shopee)
Xử lý lỗi tài khoản trong quá trình triển khai
Phối hợp lên chiến dịch
Phân tích sản phẩm dịch vụ muốn quảng cáo
Lên chiến lược quảng cáo
Viết Content chạy Ads Tối đa 8 bài
Thiết kế ảnh QC theo Content
Setup lịch đăng tự động tại khung giờ vàng Facebook
Seeding cơ bản trước khi chạy Ads (TB 100 like, 10 cmt mỗi bài quảng cáo)
Đa dạng hình thức triển khai Quảng Cáo
– Post tương tác 
– Quảng cáo Mess 
– Click to web; v.v….
Thời Gian Triển Khai Tối Đa 1 tháng
Lên Chiến dịch quảng cáo Tối đa 8 chiến dịch
Ngân sách Quảng cáo Trả trực tiếp cho Facebook
Thiết lập quảng cáo theo thông tin đã chốt
Thiết lập Chat Bot Theo chiến dịch
Kiểm tra và tối ưu chiến dịch
Đề xuất tối ưu quảng cáo
Báo cáo phân tích hiệu quả quảng cáo Thứ 3, Thứ 6 Hàng Tuần
  Mua ngay
Gói FB Ads VIP
Ngân sách > 50.000.000 / Tháng
Phí dịch vụ 7.500.000
Set up tài khoản quảng cáo cá nhân (check tài khoản, add visa)
Set up tài khoản BM (đăng ký BM, add Page, add thẻ)
Cài đặt Pixel Facebook (điều kiện cần có BM)
Cài đặt liên kết Shopee chạy CPAS (điều kiện cần có BM, gian hàng Shopee)
Xử lý lỗi tài khoản trong quá trình triển khai
Phối hợp lên chiến dịch
Phân tích sản phẩm dịch vụ muốn quảng cáo
Lên chiến lược quảng cáo
Viết Content chạy Ads Tối đa 12 bài
Thiết kế ảnh QC theo Content
Setup lịch đăng tự động tại khung giờ vàng Facebook
Seeding cơ bản trước khi chạy Ads (TB 100 like, 10 cmt mỗi bài quảng cáo)
Đa dạng hình thức triển khai Quảng Cáo
– Post tương tác 
– Quảng cáo Mess 
– Click to web; v.v….
Thời Gian Triển Khai Tối Đa 1 tháng
Lên Chiến dịch quảng cáo Tối đa 12 chiến dịch
Ngân sách Quảng cáo Trả trực tiếp cho Facebook
Thiết lập quảng cáo theo thông tin đã chốt
Thiết lập Chat Bot Theo chiến dịch
Kiểm tra và tối ưu chiến dịch
Đề xuất tối ưu quảng cáo
Báo cáo phân tích hiệu quả quảng cáo Thứ 3, Thứ 6 Hàng Tuần
  Mua ngay
Rating 2

Nếu bạn chưa có tài khoản quảng cáo
thì hãy tham khảo góp này Arrow square down 1

Nhóm công việc Mô tả công việc
FB ads thiết lập
Hỗ trợ Set up
Set up tài khoản quảng cáo cá nhân (check tài khoản, add visa)
Checkbox 1
Hỗ trợ xử lý lỗi tài khoản Checkbox 1
Hỗ trợ Set up
Viết Content chạy Ads
Checkbox 1
Thiết kế ảnh QC theo Content Checkbox 1
Setup lịch đăng tự động tại khung giờ vàng Facebook Checkbox 1
Seeding cơ bản trước khi chạy Ads (TB 100 like, 10 cmt mỗi bài quảng cáo) Checkbox 1

Quy trình làm việc

Bước 1:

Tiếp nhận thông tin, tìm hiểu doanh nghiệp

…………………………..

Bước 3:

Phân tích doanh nghiệp, thị trường và nhắm vào mục tiêu quảng cáo

…………………………..

Bước 5:

Triển khai quảng cáo

…………………………..

Bước 7:

Báo cáo định kỳ

…………………………..

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

…………………………..

Bước 2:

Set up tài khoản

…………………………..

Bước 4:

Lên kế hoạch cụ thể, chuẩn bị nội dung

…………………………..

Bước 6:

Đo lường và tối ưu

Bước 1:

Tiếp nhận thông tin, tìm hiểu doanh nghiệp

……………………

Bước 2:

Set up tài khoản

……………………

Bước 3:

Phân tích doanh nghiệp, thị trường và nhắm vào mục tiêu quảng cáo

……………………

Bước 4:

Lên kế hoạch cụ thể, chuẩn bị nội dung

……………………

Bước 5:

Triển khai quảng cáo

……………………

Bước 6:

Đo lường và tối ưu

……………………

Bước 7:

Báo cáo định kỳ

……………………

………………………………………………………………………….

Các hình thức chạy quảng cáo

Quảng cáo Facebook Tiếp cận

Quảng cáo
Facebook Tương tác Post

Quảng cáo
Facebook Tăng like Fanpage

Quảng cáo
Click to Messenger

Quảng cáo
Click to Web

Quảng cáo
Video ThruPlay

Quảng cáo
Livestream Facebook

Tại sao nên chạy Facebook Ads