banner social

Dịch vụ Social Marketing Thuê Ngoài WIFIM JSC

Phòng Media Thuê Ngoài WIFIM JSC đã thành công triển khai nhiều dự án Social Media, đem lại lượng lớn đơn hàng đến với doanh nghiệp và Starup. Giúp đỡ khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn.

 

CASESTUDY THÀNH CÔNG CỦA WIFIM JSC

Bảng báo giá Dịch vụ Social Marketing

Task list Mô tả công việc Social Marketing Cơ Bản Social Marketing Chuẩn Social Marketing
Tối ưu
Social Marketing ViP Social Marketing Performance
Thông tin dịch vụ
Phí dịch vụ 6.000.000đ 8.000.000đ 12.000.000đ 17.000.000đ Theo Performance
10% ngân sách quảng cáo 10% ngân sách quảng cáo 10% ngân sách quảng cáo 10% ngân sách quảng cáo 10% ngân sách quảng cáo
Ngân sách quảng cáo đề xuất < 20.000.000đ / Tháng < 30.000.000 đ / Tháng < 50.000.000 đ / Tháng < 80.000.000 đ / Tháng < 80.000.000 đ / Tháng
Thời gian triển khai 1 Tháng 1 Tháng 1 Tháng 1 Tháng Theo chiến dịch
Kế hoạch triển khai
Đề xuất chiến dịch quảng cáo Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Kế hoạch nội dung Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Phối hợp lên chiến dịch Sales & Marketing Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Content Marketing
Lên kế hoạch Content 10 bài / Tháng 14 bài / Tháng 22 bài / Tháng 30 bài / Tháng Check circle 2
Content thông tin 6 bài / Tháng 8 bài / Tháng 14 bài / Tháng 14 bài / Tháng Check circle 2
Content quảng cáo 4 bài / Tháng 6 bài / Tháng 8 bài / Tháng 16 bài / Tháng Check circle 2
Hình ảnh thiết kế 4 bộ ( 1 – 4 hình / bộ ) 6 bộ ( 1 – 4 hình / bộ ) 8 bộ ( 1 – 4 hình / bộ ) 16 bộ ( 1 – 4 hình / bộ ) Check circle 2
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu 6 hình 8 hình 14 hình 14 hình Check circle 2
Tuỳ chọn thiết kế / Edit Video 1 2 4 8 Check circle 2
Quảng cáo
Quản lý chiến dịch quảng cáo Tối đa 4 Chiến dịch Tối đa 6 Chiến dịch Tối đa 8 Chiến dịch Tối đa 16 Chiến dịch Check circle 2
Tăng like bài viết Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Comment theo kịch bản Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Tối ưu và Báo Cáo QC Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Đồng bộ đa kênh
Đồng bộ Zalo OA 2 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Đồng bộ Tik Tok 2 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Đồng bộ Youtube 2 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Đồng bộ Bussiness Maps 2 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Tư Vấn KOL,KOC, Influencer Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Tư Vấn Phễu Marketing Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Báo cáo
Báo cáo tuần Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
Review hiệu quả công việc Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2 Check circle 2
    Gọi ngay Gọi ngay Gọi ngay Gọi ngay Gọi ngay

GÓI SOCIAL MARKETING MINI

4.000.000đ

Phân Tích SWOT
Tư vấn phân tích chiến lược
Tư vấn Branding
Tối ưu Fanpage Check circle 2
Thiết kế Phiễu bán hàng
Cài đặt Chatbot
Lên kế hoạch Content 6 bài / Tháng
Content thông tin 4 bài / Tháng
Content quảng cáo 2 bài / Tháng
Hình ảnh thiết kế 2 bộ ( 1 – 4 hình / bộ )
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu 4 hình
Facebook Ads Lên camp và check

(2 lần/tuần)

Tăng like bài viết (TB 100like/bài) Check circle 2
Comment theo kịch bản
Hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu
Tư vấn Zalo Ads
Tư vấn Xây dựng kênh Tik Tok
Tư vấn Xây dựng kênh Youtube
Tư vấn Email Marketiing
Tư vấn KOL,KOC, Influncer
Tư vấn Phễu

GÓI SOCIAL MARKETING CƠ BẢN

6.000.000đ

Phân Tích SWOT Check circle 2
Tư vấn phân tích chiến lược Check circle 2
Tư vấn Branding
Tối ưu Fanpage Check circle 2
Thiết kế Phiễu bán hàng Check circle 2
Cài đặt Chatbot Check circle 2
Lên kế hoạch Content 10 bài / Tháng
Content thông tin 6 bài / Tháng
Content quảng cáo 4 bài / Tháng
Hình ảnh thiết kế 4 bộ ( 1 – 4 hình / bộ )
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu 6 hình
Facebook Ads Lên camp và check

(3 lần/tuần)

Tăng like bài viết (TB 100like/bài) Check circle 2
Comment theo kịch bản
Hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu 1 ấn phẩm
Tư vấn Zalo Ads Check circle 2
Tư vấn Xây dựng kênh Tik Tok Check circle 2
Tư vấn Xây dựng kênh Youtube
Tư vấn Email Marketiing
Tư vấn KOL,KOC, Influncer
Tư vấn Phễu

GÓI SOCIAL MARKETING TỐI ƯU

8.000.000đ

Phân Tích SWOT Check circle 2
Tư vấn phân tích chiến lược Check circle 2
Tư vấn Branding Check circle 2
Tối ưu Fanpage Check circle 2
Thiết kế Phiễu bán hàng Check circle 2
Cài đặt Chatbot Check circle 2
Lên kế hoạch Content 14 bài / Tháng
Content thông tin 8 bài / Tháng
Content quảng cáo 6 bài / Tháng
Hình ảnh thiết kế 6 bộ ( 1 – 4 hình / bộ )
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu 8 hình
Facebook Ads Lên camp và check, Hỗ trợ đăng ký BM
Tăng like bài viết (TB 100like/bài) Check circle 2
Comment theo kịch bản 7 bài (mỗi bài 10 cmt)
Hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu 2 ấn phẩm
Tư vấn Zalo Ads Check circle 2
Tư vấn Xây dựng kênh Tik Tok Check circle 2
Tư vấn Xây dựng kênh Youtube Check circle 2
Tư vấn Email Marketiing Check circle 2
Tư vấn KOL,KOC, Influncer Check circle 2
Tư vấn Phễu

GÓI SOCIAL MARKETING PHÁT TRIỂN

12.000.000đ

Phân Tích SWOT Check circle 2
Tư vấn phân tích chiến lược Check circle 2
Tư vấn Branding Check circle 2
Tối ưu Fanpage Check circle 2
Thiết kế Phiễu bán hàng Check circle 2
Cài đặt Chatbot Check circle 2
Lên kế hoạch Content 18 bài / Tháng
Content thông tin 10 bài / Tháng
Content quảng cáo 8 bài / Tháng
Hình ảnh thiết kế 8 bộ ( 1 – 4 hình / bộ )
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu 10 hình
Facebook Ads Lên camp và check, Hỗ trợ đăng ký BM
Tăng like bài viết (TB 100like/bài) Check circle 2
Comment theo kịch bản 9 bài (mỗi bài 10 cmt)
Hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu 4 ấn phẩm
Tư vấn Zalo Ads Check circle 2
Tư vấn Xây dựng kênh Tik Tok Check circle 2
Tư vấn Xây dựng kênh Youtube Check circle 2
Tư vấn Email Marketiing Check circle 2
Tư vấn KOL,KOC, Influncer Check circle 2
Tư vấn Phễu Check circle 2

GÓI SOCIAL MARKETING VIP

Liên hệ

Phân Tích SWOT Check circle 2
Tư vấn phân tích chiến lược Check circle 2
Tư vấn Branding Check circle 2
Tối ưu Fanpage Check circle 2
Thiết kế Phiễu bán hàng Check circle 2
Cài đặt Chatbot Check circle 2
Lên kế hoạch Content Check circle 2
Content thông tin Check circle 2
Content quảng cáo Check circle 2
Hình ảnh thiết kế Check circle 2
Hình ảnh dùng Frame thương hiệu Check circle 2
Facebook Ads Check circle 2
Tăng like bài viết (TB 100like/bài) Check circle 2
Comment theo kịch bản Check circle 2
Hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu Check circle 2
Tư vấn Zalo Ads Check circle 2
Tư vấn Xây dựng kênh Tik Tok Check circle 2
Tư vấn Xây dựng kênh Youtube Check circle 2
Tư vấn Email Marketiing Check circle 2
Tư vấn KOL,KOC, Influncer Check circle 2
Tư vấn Phễu Check circle 2

Dịch vụ Social Marketing giá như 1 nhân sự

Phòng Social Marketing Thuê Ngoài WIFIM JSC sở hửu, đội ngũ chuyên gia kỹ thuật bao gồm: Content, ADS, Design, Manager với chi phí chỉ như thuê 1 nhân sự Marketing

social-mkt
social-mkt

Làm việc hàng ngày, báo cáo hàng tuần, kế hoạch hàng tháng.

Dịch vụ Social Marketing Thuê Ngoài WIFIM JSC thực hiện kế hoạch công việc theo tháng, Làm việc hàng ngày, báo cáo công việc theo tuần.

DỊCH VỤ PHÒNG SOCIALTHUÊ NGOÀI GỒM NHỮNG GÌ?

WIFIM JSC luôn mong muốn mang đến những dịch vụ tốt nhất đến khách hàng.

SOCIAL

Tối ưu Fanpage
Content
Seeding
Facebook ads

HỖ TRỢ PLUS

Video
Design
Google Maps
Tư vấn bài PR

QUY TRÌNH LÀM VIỆC và TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Áp dụng quy trình Align Scrum làm việc từ xa, Quý khách hoàn toàn có thể kiểm soát công việc hàng ngày, hàng tuần.

icon-number-1

icon-number-2

icon-number-3

icon-number-4

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Là phương thức mà thương hiệu, doanh nghiệp tương tác vưới khách hàng và cộng đồng trên các kênh của bên thứ ba. Chẳng hạn như: Facebook, Youtube, Instagram, Pinterest, Forum,…

tick-icon-2 Chi phí thấp

tick-icon-2 Hiệu quả nhanh chóng

tick-icon-2 Tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng