dịch vụ quản trị thương mại điện tử
sang-tao

Sáng Tạo

Hài lòng

Hài Lòng

tiet-kiem

Tiết Kiệm

Hiệu Quả

Hiệu Quả

Ưu điểm của dịch vụ Quản Trị Kênh Thương Mại Điện Tử

Quản trị thương mại điện tử

 

Gia tăng khách hàng online

 

 

Gia tăng độ phủ thương hiệu

 

 

Gia tăng doanh thu online

 

 

Giảm chi phí nhân sự

 

 

Giúp khách hàng tiếp cận

 

 

Tiết kiệm thời gian công sức

 

Những công việc được triển khai

Bảng giá dịch vụ Quản Trị Kênh Thương Mại Điện Tử

Gói Quản Trị Web

MINI

Gói Quản Trị Web

CƠ BẢN

Gói Quản Trị Web

TỐI ƯU

Gói Quản Trị Web

PHÁT TRIỂN

Gói Quản Trị Web

VIP

4.000.000đ 6.000.000đ 8.000.000đ 10.000.000đ 12.000.000đ
Tối ưu sản phẩm

Phân tích từ khóa chính

tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon
Phân tích từ khóa phụ tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon
Phân tích cấu trúc content tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon
Phân tích sản phẩm tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon
Viết Content dự kiến 7 sản phẩm 7 sản phẩm 11 sản phẩm 15 sản phẩm 19 sản phẩm 23 sản phẩm
Tối ưu bài chuẩn SEO tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon
Tối ưu Onsite

Kiểm tra Checklist Onsite

tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon
Tối ưu Onsite ( Cấu trúc trang báng hàng) tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon
Kiểm tra checklist Onsite tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon
Seeding Seeding share link sản phẩm 40 link 80 link 120 link 160 link 200 link
Seeding comment sản phẩm 10 comment 15 comment 20 comment 25 comment 30 comment
Xây dựng liên kết ( backlink) tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon
Tư vấn phát triển PBN, vệ tinh tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon
Tư vấn mua backlink Guest Post tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon
Internal link tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon
Liên Kết MXH tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon
Liên Kết Blog 2.0 tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon
Liên Kết Diễn Đàn, Rao Vặt tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon
Link từ PBN, vệ tinh tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon
Tư Vấn Mua Link Guest Post tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon
Tư vấn Mua Text Link Báo tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon
Tư vấn Mua bài PR Báo tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon
Tư vấn Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon
Review đánh giá kết quả tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon tick-icon

GÓI QUẢN TRỊ WEB

MINI

4.000.000đ

Tối ưu sản phẩm

Phân tích từ khóa chính

tick-icon
Phân tích từ khóa phụ tick-icon
Phân tích cấu trúc content tick-icon
Phân tích sản phẩm tick-icon
Viết Content dự kiến 7 sản phẩm 7 sản phẩm
Tối ưu bài chuẩn SEO tick-icon
Tối ưu Onsite

Kiểm tra Checklist Onsite

tick-icon
Tối ưu Onsite ( Cấu trúc trang báng hàng) tick-icon
Kiểm tra checklist Onsite tick-icon
Seeding Seeding share link sản phẩm 40 link
Seeding comment sản phẩm 10 comment
Xây dựng liên kết ( backlink) tick-icon
Tư vấn phát triển PBN, vệ tinh tick-icon
Tư vấn mua backlink Guest Post tick-icon
Internal link tick-icon
Liên Kết MXH tick-icon
Liên Kết Blog 2.0 tick-icon
Liên Kết Diễn Đàn, Rao Vặt tick-icon
Link từ PBN, vệ tinh tick-icon
Tư Vấn Mua Link Guest Post tick-icon
Tư vấn Mua Text Link Báo tick-icon
Tư vấn Mua bài PR Báo tick-icon
Tư vấn Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi tick-icon
Review đánh giá kết quả tick-icon

GÓI QUẢN TRỊ WEB

CƠ BẢN

6.000.000đ

Tối ưu sản phẩm

Phân tích từ khóa chính

tick-icon
Phân tích từ khóa phụ tick-icon
Phân tích cấu trúc content tick-icon
Phân tích sản phẩm tick-icon
Viết Content dự kiến 7 sản phẩm 11 sản phẩm
Tối ưu bài chuẩn SEO tick-icon
Tối ưu Onsite

Kiểm tra Checklist Onsite

tick-icon
Tối ưu Onsite ( Cấu trúc trang báng hàng) tick-icon
Kiểm tra checklist Onsite tick-icon
Seeding Seeding share link sản phẩm 80 link
Seeding comment sản phẩm 15 comment
Xây dựng liên kết ( backlink) tick-icon
Tư vấn phát triển PBN, vệ tinh tick-icon
Tư vấn mua backlink Guest Post tick-icon
Internal link tick-icon
Liên Kết MXH tick-icon
Liên Kết Blog 2.0 tick-icon
Liên Kết Diễn Đàn, Rao Vặt tick-icon
Link từ PBN, vệ tinh tick-icon
Tư Vấn Mua Link Guest Post tick-icon
Tư vấn Mua Text Link Báo tick-icon
Tư vấn Mua bài PR Báo tick-icon
Tư vấn Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi tick-icon
Review đánh giá kết quả tick-icon

GÓI QUẢN TRỊ WEB

TỐI ƯU

8.000.000đ

Tối ưu sản phẩm

Phân tích từ khóa chính

tick-icon
Phân tích từ khóa phụ tick-icon
Phân tích cấu trúc content tick-icon
Phân tích sản phẩm tick-icon
Viết Content dự kiến 7 sản phẩm 15 sản phẩm
Tối ưu bài chuẩn SEO tick-icon
Tối ưu Onsite

Kiểm tra Checklist Onsite

tick-icon
Tối ưu Onsite ( Cấu trúc trang báng hàng) tick-icon
Kiểm tra checklist Onsite tick-icon
Seeding Seeding share link sản phẩm 120 link
Seeding comment sản phẩm 20 comment
Xây dựng liên kết ( backlink) tick-icon
Tư vấn phát triển PBN, vệ tinh tick-icon
Tư vấn mua backlink Guest Post tick-icon
Internal link tick-icon
Liên Kết MXH tick-icon
Liên Kết Blog 2.0 tick-icon
Liên Kết Diễn Đàn, Rao Vặt tick-icon
Link từ PBN, vệ tinh tick-icon
Tư Vấn Mua Link Guest Post tick-icon
Tư vấn Mua Text Link Báo tick-icon
Tư vấn Mua bài PR Báo tick-icon
Tư vấn Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi tick-icon
Review đánh giá kết quả tick-icon

GÓI QUẢN TRỊ WEB

PHÁT TRIỂN

10.000.000đ

Tối ưu sản phẩm

Phân tích từ khóa chính

tick-icon
Phân tích từ khóa phụ tick-icon
Phân tích cấu trúc content tick-icon
Phân tích sản phẩm tick-icon
Viết Content dự kiến 7 sản phẩm 19 sản phẩm
Tối ưu bài chuẩn SEO tick-icon
Tối ưu Onsite

Kiểm tra Checklist Onsite

tick-icon
Tối ưu Onsite ( Cấu trúc trang báng hàng) tick-icon
Kiểm tra checklist Onsite tick-icon
Seeding Seeding share link sản phẩm 160 link
Seeding comment sản phẩm 25 comment
Xây dựng liên kết ( backlink) tick-icon
Tư vấn phát triển PBN, vệ tinh tick-icon
Tư vấn mua backlink Guest Post tick-icon
Internal link tick-icon
Liên Kết MXH tick-icon
Liên Kết Blog 2.0 tick-icon
Liên Kết Diễn Đàn, Rao Vặt tick-icon
Link từ PBN, vệ tinh tick-icon
Tư Vấn Mua Link Guest Post tick-icon
Tư vấn Mua Text Link Báo tick-icon
Tư vấn Mua bài PR Báo tick-icon
Tư vấn Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi tick-icon
Review đánh giá kết quả tick-icon

GÓI QUẢN TRỊ WEB

VIP

12.000.000đ

Tối ưu sản phẩm

Phân tích từ khóa chính

tick-icon
Phân tích từ khóa phụ tick-icon
Phân tích cấu trúc content tick-icon
Phân tích sản phẩm tick-icon
Viết Content dự kiến 7 sản phẩm 23 sản phẩm
Tối ưu bài chuẩn SEO tick-icon
Tối ưu Onsite

Kiểm tra Checklist Onsite

tick-icon
Tối ưu Onsite ( Cấu trúc trang báng hàng) tick-icon
Kiểm tra checklist Onsite tick-icon
Seeding Seeding share link sản phẩm 200 link
Seeding comment sản phẩm 30 comment
Xây dựng liên kết ( backlink) tick-icon
Tư vấn phát triển PBN, vệ tinh tick-icon
Tư vấn mua backlink Guest Post tick-icon
Internal link tick-icon
Liên Kết MXH tick-icon
Liên Kết Blog 2.0 tick-icon
Liên Kết Diễn Đàn, Rao Vặt tick-icon
Link từ PBN, vệ tinh tick-icon
Tư Vấn Mua Link Guest Post tick-icon
Tư vấn Mua Text Link Báo tick-icon
Tư vấn Mua bài PR Báo tick-icon
Tư vấn Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi tick-icon
Review đánh giá kết quả tick-icon

So sánh tổng quát các sàn thương mại điện tử

tiki

– Sản phẩm muốn đăng bán cần trải qua kiểm duyệt

– Đảm bảo về nguồn gốc, chất lượng và nằm trong danh mục hàng được lưu thông trên thị trường.

– Đa dạng chính sách giao hàng theo giá trị đơn hàng.

shopee

– Thủ tục đăng ký, quy trình bán hàng đơn giản

– Sản phẩm không cần qua kiểm duyệt khắt khe

– Bán hàng không mất phí hay % hoa hồng

– Tự tạo được mã giảm giá để kích thích khách mua hàng 

lazada

– Hoa hồng hấp dẫn cho người bán

– Miễn phí bán hàng, trả phí với các dịch vụ hỗ trợ

– Mở gian hàng tự do

– Có thể đồng bộ dữ liệu phục vụ việc bán hàng đa kênh.

Quy trình thực hiện dự án

1
2
3
4
5
6

Những câu hỏi thường gặp

Thiết kế website mang đến các lợi ích to lớn cho doanh nghiệp như sau: 

– Giúp khách hàng tiếp nhận thông tin nhanh chóng, tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm, dịch hay thông tin doanh nghiệp trước khi tiến hành sử dụng, mua hàng.

– Là phương thức giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu tốt và chi phí thấp.

– Dễ dàng tạo dựng thương hiệu, hình ảnh cho doanh nghiệp trên môi trường internet.

– Có cơ hội tiếp cận khách hàng tiềm năng tốt hơn và làm hài lòng các vấn đề mà người dùng quan tâm.

 

– Tạo dựng lợi thế cạnh tranh và đối thụ cạnh tranh trực tiếp trên thị trường.

– Quý khách có thể thanh toán vào tài khoản doanh nghiệp hoặc tài khoản cá nhân tùy theo yêu cầu của quý khách.

– Quý khách có thể yêu cầu xuất hóa đơn điện tử hoặc không.

– Hình thức thanh toán phổ biến là quý khách có thể sử dụng thử 2 tuần và tiến hành thanh toán đầy đủ chi phí. Đến khoản thời gian ngày đó tháng sau thì tiến hành thanh toán tiếp đợt 2. tương tự cho đợt còn lại.

– Quý khách có thể thanh toán vào tài khoản doanh nghiệp hoặc tài khoản cá nhân tùy theo yêu cầu của quý khách.

– Quý khách có thể yêu cầu xuất hóa đơn điện tử hoặc không.

– Hình thức thanh toán phổ biến là quý khách có thể sử dụng thử 2 tuần và tiến hành thanh toán đầy đủ chi phí. Đến khoản thời gian ngày đó tháng sau thì tiến hành thanh toán tiếp đợt 2. tương tự cho đợt còn lại.

– Hoàn toàn được vì, kế hoạch dự án SEO và công việc SEO sẽ phụ thuộc vào yêu cầu quý khách

– Kết quả công việc sẽ được báo cáo hàng tuần, quý khách hoàn toàn có thể theo dõi và đánh giá hiệu quả hàng tuần.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đẩy từ khóa chính theo yêu cầu của quý khách. 

Sau khi quý khách được tư vấn chi tiết bởi Sales của chúng tôi, chúng tối sẽ tiến hành lên hợp đồng cho quý khách.

– Hiện tại WIFIM JSC có các đại diện chính ở TPHCM, Quảng ngãi, Hà Nội.

– Hợp đồng đựa trên tiêu chuẩn pháp luật Việt Nam và tôn trọng quyền nghĩa vụ của 2 bên.

Sau khi quý khách được tư vấn chi tiết bởi Sales của chúng tôi, chúng tối sẽ tiến hành lên hợp đồng cho quý khách.

– Hiện tại WIFIM JSC có các đại diện chính ở TPHCM, Quảng ngãi, Hà Nội.

– Hợp đồng đựa trên tiêu chuẩn pháp luật Việt Nam và tôn trọng quyền nghĩa vụ của 2 bên.