Hình ảnh bài viết thông tin và hình ảnh bài viết quảng cáo

  • Phân biệt hình ảnh thông tin và hình ảnh quảng cáo
Đặc điểm Hình ảnh thông tin Hình ảnh quảng cáo
Mục đích Cung cấp thông tin Quảng bá sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu
Tiêu chí đánh giá Tính chính xác, tính hữu ích Tính sáng tạo, tính hiệu quả, sự chỉnh chu
Bộ phận thực hiện Content Design / Media
Số lượng nội dung Ít nội dung trên ảnh, nội dung chủ yếu nằm ở phần Content Nhiều nội dung trên ảnh

 

  • Hình ảnh thông tin là gì?

Hình ảnh thông tin là loại hình ảnh được sử dụng để cung cấp thông tin cho người xem. Hình ảnh thông tin có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như báo chí, truyền hình, giáo dục, khoa học,…

  • Hình ảnh quảng cáo là gì?

Hình ảnh quảng cáo là loại hình ảnh được sử dụng để quảng bá sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu. Hình ảnh quảng cáo thường được sử dụng trong các chiến dịch marketing, nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng và thúc đẩy họ mua hàng.

DỊCH VỤ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

// Câu 2 // Câu 3 // Câu 4 // Câu 5