GÓI DỊCH VỤ QUAY PHIM / CHỤP ẢNH
STT Mục công việc Thiết bị Nhân sự Thời gian quay Sản phẩm đầu ra Giá
1
Quay phim nội thất chung cư, biệt thự, homstay, khách sạn, nhà hàng, ,…
1 máy + chân quay
1 lens
1 – 2 đèn
2 người
< 8 tiếng
(> 8 tiếng tính phụ phí theo thoả thuận)
File source gốc không qua hậu kỳ chỉnh sửa
(Số lượng file thoả thuận tuỳ thuộc vào từng dự án khác nhau)
3.000.000 đ
1 máy + chân quay
1 lens
1 – 2 đèn
1 Gimbalm, ĐT
4.000.000 đ
1 máy + chân quay
1 lens
1 – 2 đèn
1 Gimbal,ĐT
1 flycam
5.000.000 đ
2
Quay phim quảng cáo dịch vụ, sản phẩm, doanh nghiệp
1 máy + chân quay
1 lens
1 – 2 đèn
2 người
< 8 tiếng
(> 8 tiếng tính phụ phí theo thoả thuận)
File source gốc không qua hậu kỳ chỉnh sửa
(Số lượng file thoả thuận tuỳ thuộc vào từng dự án khác nhau)
2.500.000 đ
1 máy + chân quay
1 lens
1 – 2 đèn
1 Gimbal,ĐT
3.500.000 đ
1 máy + chân quay
1 lens
1 – 2 đèn
1 Gimbal , ĐT
1 flycam
4.500.000 đ
Chú ý: Bảng giá trên chỉ áp dụng cho các khách hàng có sử dụng các dịch vụ khác tại WIFIM