WIFIM – thành viên CLB Doanh Nhân Khởi Nghiệp Việt Nam

Lễ ra mắt Hội Đồng Khoa Học Và Bảo Trợ Pháp Lý & CLB Doanh nhân khởi nghiệp Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 15/06/2022, do PLCL và VSBC phối hợp tổ chức.
Công ty Cổ Phần Công Nghệ WIFIM hân hạnh nhận được lời mời tham dự với vai trò là thành viên CLB Doanh Nhân Khởi Nghiệp Việt Nam. Đây là cơ hội để WIFIM học hỏi, kết nối với các doanh nghiệp trên cả nước và Viện Nghiên Cứu Pháp Luật Bảo Vệ Doanh Nghiệp Và Người Tiêu Dùng để không ngừng phát triển hoạt động kinh doanh.
WIFIM tham dự Lễ ra mắt Hội Đồng Khoa Học Và Bảo Trợ Pháp Lý & CLB Doanh nhân khởi nghiệp Việt Nam
WIFIM tham dự Lễ ra mắt Hội Đồng Khoa Học Và Bảo Trợ Pháp Lý & CLB Doanh nhân khởi nghiệp Việt Nam

DỊCH VỤ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

// Câu 2 // Câu 3 // Câu 4 // Câu 5