Phòng Social Thuê Ngoài WIFIM

Phòng Media Thuê Ngoài WIFIM đã thành công triển khai nhiều dự án Social Media, đem lại lượng lớn đơn hàng đến với doanh nghiệp và Starup. Giúp đỡ khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Phòng Social Thuê Ngoài giá như 1 nhân sự

Phòng Social Thuê Ngoài WIFIM sở hửu, đội ngũ chuyên gia kỹ thuật bao gồm: Content, ADS, Design, Manager với chi phí chỉ như thuê 1 nhân sự SEO.

Phòng Social Media Thuê Ngoài giá như 1 nhân sự
Làm việc hàng ngày, báo cáo hàng tuần, kế hoạch hàng tháng.

Làm việc hàng ngày, báo cáo hàng tuần, kế hoạch hàng tháng.

Phòng Social Thuê Ngoài WIFIM thực hiện kế hoạch công việc theo tháng, Làm việc hàng ngày, báo cáo công việc theo tuần.

DỊCH VỤ PHÒNG SOCIALTHUÊ NGOÀI GỒM NHỮNG GÌ?

WIFIM luôn mong muốn mang đến những dịch vụ tốt nhất đến khách hàng.

SOCIAL MEDIA, SOCIAL MARKETING

Tối ưu Fanpage
Content
Seeding
Facebook ads

HỖ TRỢ PLUS

Video
Design
Google Maps
Tư vấn bài PR

BÁO GIÁ PHÒNG SOCIAL THUÊ NGOÀI

Bảng báo giá khung thể thiện khối lượng công việc dự kiến và chi phí cho quý khách tham khảo .Tùy vào KPI và yêu cầu của Quý Khách, Chúng tôi sẽ lên KẾ HOẠCH KHUNG và CHI TIẾT CÔNG VIỆC từng tháng.

Bảng báo giá phòng social marketing

Phòng Social Marketing Mini

2.500.000 / 1 Tháng

tick-icon Facebook

      tick-icon-2 Tối ưu Fanpage

      tick-icon-2 Thiết kế Phiễu bán hàng

      tick-icon-2 Cài đặt Chatbot

      tick-icon-2 Kế hoạch Content: 12 bài

      tick-icon-2 Content thông tin: 8 bài

      tick-icon-2 Content quảng cáo: 4 bài

      tick-icon-2 Video quảng cáo

      tick-icon-2 Ảnh thiết kết: 4 bộ ( 1 – 4 hình )

      tick-icon-2 Ảnh Frame thương hiệu: 8 hình

      tick-icon-2 Hỗ trợ chạy FB Ads

      tick-icon-2 Seeding: 4 bài

      tick-icon-2 Comment theo kịch bản

      tick-icon-2 Xây dựng Group

      tick-icon-2 Thiết kế Cover Fb theo chiến dịch

tick-icon Data

      tick-icon-2 Xác minh Lead

      tick-icon-2 Quét data khách hàng

 

Phòng Social Marketing Cơ Bản

4.500.000 / 1 Tháng

tick-icon Facebook

      tick-icon-2 Tối ưu Fanpage

      tick-icon-2 Thiết kế Phiễu bán hàng

      tick-icon-2 Cài đặt Chatbot

      tick-icon-2 Kế hoạch Content: 14 bài

      tick-icon-2 Content thông tin: 8 bài

      tick-icon-2 Content quảng cáo: 6 bài

      tick-icon-2 Video quảng cáo

      tick-icon-2 Ảnh thiết kết: 4 bộ ( 1 – 4 hình )

      tick-icon-2 Ảnh Frame thương hiệu: 8 hình

      tick-icon-2 Hỗ trợ chạy FB Ads

      tick-icon-2 Seeding: 6 bài

      tick-icon-2 Comment theo kịch bản

      tick-icon-2 Xây dựng Group

      tick-icon-2 Thiết kế Cover Fb theo chiến dịch

tick-icon Data

      tick-icon-2 Xác minh Lead

      tick-icon-2 Quét data khách hàng

 

Phòng Social Marketing Tối Ưu

6.500.000 / 1 Tháng

tick-icon Facebook

      tick-icon-2 Tối ưu Fanpage

      tick-icon-2 Thiết kế Phiễu bán hàng

      tick-icon-2 Cài đặt Chatbot

      tick-icon-2 Kế hoạch Content: 14 bài

      tick-icon-2 Content thông tin: 8 bài

      tick-icon-2 Content quảng cáo: 6 bài

      tick-icon-2 Video quảng cáo

      tick-icon-2 Ảnh thiết kết: 6 bộ ( 1 – 4 hình )

      tick-icon-2 Ảnh Frame thương hiệu: 8 hình

      tick-icon-2 Hỗ trợ chạy FB Ads

      tick-icon-2 Seeding: 50% tổng số bài

      tick-icon-2 Comment theo kịch bản

      tick-icon-2 Xây dựng Group

      tick-icon-2 Thiết kế Cover Fb theo chiến dịch

tick-icon Data

      tick-icon-2 Xác minh Lead

      tick-icon-2 Quét data khách hàng: 200

 

Phòng Social Marketing Phát Triển

8.500.000 / 1 Tháng

tick-icon Facebook

      tick-icon-2 Tối ưu Fanpage

      tick-icon-2 Thiết kế Phiễu bán hàng

      tick-icon-2 Cài đặt Chatbot

      tick-icon-2 Kế hoạch Content: 16 bài

      tick-icon-2 Content thông tin: 8 bài

      tick-icon-2 Content quảng cáo: 8 bài

      tick-icon-2 Video quảng cáo

      tick-icon-2 Ảnh thiết kết: 8 bộ ( 1 – 4 hình )

      tick-icon-2 Ảnh Frame thương hiệu: 8 hình

      tick-icon-2 Hỗ trợ chạy FB Ads

      tick-icon-2 Seeding: 50% tổng số bài

      tick-icon-2 Comment theo kịch bản

      tick-icon-2 Xây dựng Group

      tick-icon-2 Thiết kế Cover Fb theo chiến dịch

tick-icon Data

      tick-icon-2 Xác minh Lead

      tick-icon-2 Quét data khách hàng: 300

 

Phòng Social Marketing VIP

10.500.000 / 1 Tháng

tick-icon Facebook

      tick-icon-2 Tối ưu Fanpage

      tick-icon-2 Thiết kế Phiễu bán hàng

      tick-icon-2 Cài đặt Chatbot

      tick-icon-2 Kế hoạch Content: 18 bài

      tick-icon-2 Content thông tin: 10 bài

      tick-icon-2 Content quảng cáo: 8 bài

      tick-icon-2 Video quảng cáo: 2 video

      tick-icon-2 Ảnh thiết kết: 8 bộ ( 1 – 4 hình )

      tick-icon-2 Ảnh Frame thương hiệu: 8 hình

      tick-icon-2 Hỗ trợ chạy FB Ads

      tick-icon-2 Seeding: 100% tổng số bài

      tick-icon-2 Comment theo kịch bản

      tick-icon-2 Xây dựng Group

      tick-icon-2 Thiết kế Cover Fb theo chiến dịch

tick-icon Data

      tick-icon-2 Xác minh Lead

      tick-icon-2 Quét data khách hàng: 400

 

Bảng báo giá phòng social MEdia

Phòng Social Media Mini

1.500.000 / 1 Tháng

tick-icon Facebook

      tick-icon-2 Tối ưu Fanpage

      tick-icon-2 Kế hoạch Content: 10 bài

      tick-icon-2 Content thông tin: 6 bài

      tick-icon-2 Content quảng cáo: 4 bài

      tick-icon-2 Ảnh thiết kết: 4 bộ ( 1 – 4 hình )

      tick-icon-2 Ảnh Frame thương hiệu: 11 hình

     tick-icon-2 Thiết kế Cover Fb theo chiến dịch

tick-icon Video

      tick-icon-2 Kịch bản video: 0 video

      tick-icon-2 Quay video ( Phát sinh chi phí )

      tick-icon-2 Edit Video: 0 video

      tick-icon-2 Xuất Bản videos FACEBOOK

      tick-icon-2 Xuất bản videos TIKTOK

Phòng Social Media Cơ Bản

3.500.000 / 1 Tháng

tick-icon Facebook

      tick-icon-2 Tối ưu Fanpage

      tick-icon-2 Kế hoạch Content: 15 bài

      tick-icon-2 Content thông tin: 11 bài

      tick-icon-2 Content quảng cáo: 4 bài

      tick-icon-2 Ảnh thiết kết: 4 bộ ( 1 – 4 hình )

      tick-icon-2 Ảnh Frame thương hiệu: 11 hình

     tick-icon-2 Thiết kế Cover Fb theo chiến dịch

tick-icon Video

      tick-icon-2 Kịch bản video: 2 video

      tick-icon-2 Quay video ( Phát sinh chi phí )

      tick-icon-2 Edit Video: 2 video

      tick-icon-2 Xuất Bản videos FACEBOOK

      tick-icon-2 Xuất bản videos TIKTOK

Phòng Social Media Tối Ưu

5.500.000 / 1 Tháng

tick-icon Facebook

      tick-icon-2 Tối ưu Fanpage

      tick-icon-2 Kế hoạch Content: 20 bài

      tick-icon-2 Content thông tin: 14 bài

      tick-icon-2 Content quảng cáo: 6 bài

      tick-icon-2 Ảnh thiết kết: 6 bộ ( 1 – 4 hình )

      tick-icon-2 Ảnh Frame thương hiệu: 14 hình

     tick-icon-2 Thiết kế Cover Fb theo chiến dịch

tick-icon Video

      tick-icon-2 Kịch bản video: 2 video

      tick-icon-2 Quay video ( Phát sinh chi phí )

      tick-icon-2 Edit Video: 2 video

      tick-icon-2 Xuất Bản videos FACEBOOK

      tick-icon-2 Xuất bản videos TIKTOK

Phòng Social Media Phát Triển

7.500.000 / 1 Tháng

tick-icon Facebook

      tick-icon-2 Tối ưu Fanpage

      tick-icon-2 Kế hoạch Content: 25 bài

      tick-icon-2 Content thông tin: 17 bài

      tick-icon-2 Content quảng cáo: 8 bài

      tick-icon-2 Ảnh thiết kết: 8 bộ ( 1 – 4 hình )

      tick-icon-2 Ảnh Frame thương hiệu: 17 hình

     tick-icon-2 Thiết kế Cover Fb theo chiến dịch

tick-icon Video

      tick-icon-2 Kịch bản video: 4 video

      tick-icon-2 Quay video ( Phát sinh chi phí )

      tick-icon-2 Edit Video: 4 video

      tick-icon-2 Xuất Bản videos FACEBOOK

      tick-icon-2 Xuất bản videos TIKTOK

Phòng Social Media VIP

9.500.000 / 1 Tháng

tick-icon Facebook

      tick-icon-2 Tối ưu Fanpage

      tick-icon-2 Kế hoạch Content: 30 bài

      tick-icon-2 Content thông tin: 22 bài

      tick-icon-2 Content quảng cáo: 8 bài

      tick-icon-2 Ảnh thiết kết: 8 bộ ( 1 – 4 hình )

      tick-icon-2 Ảnh Frame thương hiệu: 22 hình

     tick-icon-2 Thiết kế Cover Fb theo chiến dịch

tick-icon Video

      tick-icon-2 Kịch bản video: 4 video

      tick-icon-2 Quay video ( Phát sinh chi phí )

      tick-icon-2 Edit Video: 4 video

      tick-icon-2 Xuất Bản videos FACEBOOK

      tick-icon-2 Xuất bản videos TIKTOK

QUY TRÌNH LÀM VIỆC và TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Áp dụng quy trình Align Scrum làm việc từ xa, Quý khách hoàn toàn có thể kiểm soát công việc hàng ngày, hàng tuần.

icon-number-1

 

 

 

icon-number-2

icon-number-3

 

 

 

 

icon-number-4

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

     tick-icon-2Là phương thức mà thương hiệu, doanh nghiệp tương tác vưới khách hàng và cộng đồng trên các kênh của bên thứ ba. Chẳng hạn như: Facebook, Youtube, Instagram, Pinterest, Forum,…

     tick-icon-2 Chi phí thấp

     tick-icon-2 Hiệu quả nhanh chóng

     tick-icon-2 Tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng