Hướng dẫn sửa lỗi giản đồ data-vocabulary.org không hoạt động

1. Data-vocabulary.org cũ cấu trúc không còn hoạt động

Show at data-vocabulary.org cũ cấu trúc không hoạt động và thông báo nhiều cảnh báo ở Google Search Console.

Nguồn: https://webmasters.googleblog.com/2020/01/data-vocabulary.html

Data-vocabulary.org cũ cấu trúc không hoạt động
Data-vocabulary.org cũ cấu trúc không hoạt động

2. Lỗi sửa lỗi giản đồ data-vocabulary.org không còn hoạt động

Bạn nên sử dụng dữ liệu Schema.org có JSON-LD configuration thay thế cho cũ cấu trúc “Data-words”.

2.1 Đối diện với Plugin Breadcrumb NavXT

Thiết lập hiển thị Plugin Breadcrumb NavXT

<? php if (function_exists (‘bcn_display’)) {

    if (! is_home () &&! is_front_page ()) {

?> <div itemscope itemtype = “http://schema.org/BreadcrumbList”> <? php               

  bcn_display ();               

?> </div> <? php 

}}

?>       

Setting in Plugin Breadcrumb NavXT

Thêm vào Trường: Trang chủ Breadcrumb, Mẫu bài đăng, Mẫu danh mục, …

<span itemprop = “itemListElement” itemscope
itemtype = “http://schema.org/ListItem”> <a itemprop = “item” title = “Đi tới% title%.” href = “% link%” class = “% type%” bcn-aria-current> <span itemprop = “name”>% htitle% </span> </a> <meta itemprop = “position” content = “% location% “> </span> </div>

 

Chỉnh sửa lỗi Đối với Plugin Breadcrumb NavXT
Chỉnh sửa lỗi Đối với Plugin Breadcrumb NavXT

 

2.2 Đối với những trang web không sử dụng plugin.

Tham khảo trang này https://schema.org/BreadcrumbList và điều chỉnh theo cấu trúc mẫu của trang web các bạn nhé.

Sửa lỗi Đối với những trang web không sử dụng plugin.
Sửa lỗi Đối với những trang web không sử dụng plugin.

2.3 Đối chiếu với Sự kiện SCHEMA sử dụng dữ liệu bản đồ cũ-vocabulary.org

This page Tham khảo https://schema.org/Event để cài đặt Event theo mới JSON-LD structure thay thế cũ cấu trúc “Data-words”.

Sửa lỗi Đối với Sự kiện SCHEMA sử dụng bản đồ cũ data-vocabulary.org
Sửa lỗi Đối với Sự kiện SCHEMA sử dụng bản đồ cũ data-vocabulary.org

Nếu Quý khách hàng không thể thực hiện được, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua website để có thể khắc phục sửa lỗi giản đồ data-vocabulary.org một cách nhanh nhất.

DỊCH VỤ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

// Câu 2 // Câu 3 // Câu 4 // Câu 5